« Eze 40:25 Księga Ezechiela 40:26 Eze 40:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A siedmią stopniów wstępowano na nię, a przysionek przede drzwiami jéj, i palmy wyrzezane były, jedna ztąd, a druga zonąd, na czele jéj.
2.GDAŃSKA.1881Wschód też był do niej o siedmiu stopniach, a przysionki jej były przed nimi, także i palmy, jedna z jednej a druga z drugiej strony przy podwojach jej.
3.GDAŃSKA.2017Prowadziło do niej siedem stopni, a jej przedsionek był przed nimi. Miała ona palmy na filarach z jednej i z drugiej strony.
4.CYLKOWSiedm zaś stopni tworzyły wschody jej, a przysionki jej były po stronie wschodniej, - palmy, jedna z tej i jedna z przeciwległej strony u pilastrów jej.
5.TYSIĄCL.WYD5Dojście do niej było po siedmiu stopniach, naprzeciw których był jej przedsionek; miała ozdoby w kształcie palm na filarach po obydwu stronach.
6.BRYTYJKAWstępowało się do niej po siedmiu stopniach, a jej przysionek był od strony wewnętrznej; i miała palmy na swych filarach, po jednej z każdej strony.
7.POZNAŃSKASiedem stopni prowadziło do niej. Naprzeciw nich znajdował się jej przedsionek. Miała ona palmy na swych filarach z jednej strony i z drugiej strony.
8.WARSZ.PRASKASchody [tej bramy] liczyły siedem stopni; przedsionek był skierowany do wewnątrz, a jego filary po obydwu stronach – zdobione w kształcie palm.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jej wejście tworzyło siedem stopni, a jej przybudówki były po stronie wschodniej, zaś u jej pilastrów – palmy, jedna z tej i jedna z przeciwległej strony.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWchodziło się do niej po siedmiu stopniach, a podążając w głąb, trafiało się na przysionek. Na jej pilastrach były palmy, jedna z jednej i jedna z drugiej strony.