« Eze 40:33 Księga Ezechiela 40:34 Eze 40:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A przysionek jéj, to jest sieni zewnętrznéj, a palmy wyrzezane na czele jéj ztąd i zonąd: a po ośmi stopniach wstępowanie na nie.
2.GDAŃSKA.1881Taże przysionki jej przy sieni zewnętrznej, i palmy przy podwojach jej z obu stron; wchód też był do niej o ośmiu stopniach.
3.GDAŃSKA.2017A jej przedsionek był na dziedzińcu zewnętrznym, a na jej filarach były palmy po obu stronach. Prowadziło do niej osiem stopni.
4.CYLKOWA przysionki jej prowadziły do dworca zewnętrznego, palmy też u pilastrów jej z tej i z przeciwległej strony; ośm zaś stopni tworzyły wschody jej.
5.TYSIĄCL.WYD5Przedsionek jej leżał przy zewnętrznym dziedzińcu, ozdoby w kształcie palm były na jej filarach z jednej i drugiej strony, a wejście do niej miało osiem stopni.
6.BRYTYJKAJej przysionki prowadziły w kierunku dziedzińca zewnętrznego. Na jej filarach były palmy po jednej z każdej strony; a szło się do niej po ośmiu stopniach.
7.POZNAŃSKAJej przedsionek [prowadził] na dziedziniec zewnętrzny. Na jej filarach były palmy z jednej i z drugiej strony. [Do] jej wejścia [prowadziło] osiem stopni.
8.WARSZ.PRASKAPrzedsionek tej bramy prowadził na dziedziniec zewnętrzny. Obydwa filary były zdobione w kształcie palm, a schody liczyły osiem stopni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jej przybudówki prowadziły do zewnętrznego dziedzińca. Miała też palmy u jej pilastrów, z tej oraz z przeciwległej strony, zaś jej wejście tworzyło osiem stopni.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZ przysionka wychodziło się na dziedziniec zewnętrzny, na pilastrach były palmy z obu stron, a do bramy prowadziło osiem stopni.