« Eze 40:35 Księga Ezechiela 40:36 Eze 40:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Komorę jéj i czoło jéj i przysionek jéj i okna jéj wokoło, na dłużą pięćdziesiąt łokci, a na szerzą pięć i dwadzieścia łokci.
2.GDAŃSKA.1881Komory jej, podwoje jej, i przysionki jej i okna jej były wszędy w około wdłuż na pięćdziesiąt łokci, a wszerz na dwadzieścia i pięć łokci.
3.GDAŃSKA.2017Jej wnęki, jej filary i jej przedsionek, a także jej okna wokoło. Jej długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a jej szerokość – dwadzieścia pięć łokci.
4.CYLKOWStrażnice jej, pilastry i przysionki jej - okna też miała ona zewsząd dokoła - długość na pięćdziesiąt łokci, a szerokość na dwadzieścia i pięć łokci.
5.TYSIĄCL.WYD5Miała ona swe wnęki oraz filary i przedsionek, i okna dokoła - pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości.
6.BRYTYJKAMiała ona wnęki, filary i przysionki, a także okna dokoła. Jej długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a jej szerokość dwadzieścia pięć łokci.
7.POZNAŃSKAJej nisze, jej filary i jej przedsionek miały okna wokoło. [Jej] długość [wynosiła] pięćdziesiąt łokci, a szerokość dwadzieścia pięć łokci.
8.WARSZ.PRASKAByły w niej także wnęki, filary oraz przedsionek i okna dokoła. Wymiary [bramy]: pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jej strażnice, pilastry oraz jej przybudówki były na długości pięćdziesięciu łokci i na szerokość dwudziestu pięciu łokci. Ona też miała dookoła okna.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMiała wnęki, pilastry i przysionek, i okna dokoła. Jej długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość - dwadzieścia pięć.