« Eze 40:45 Księga Ezechiela 40:46 Eze 40:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A komora, która patrzy ku drodze północnéj, będzie dla kapłanów, którzy strzegą służby ołtarzowéj. Ci są synowie Sadok, którzy przystępują z synów Lewi do Pana, aby mu służyli.
2.GDAŃSKA.1881A te zaś komory, których przodek jest ku drodze północnej, są dla kapłanów straż trzymających koło ołtarza; ci są synowie Sadokowi, którzy się przybliżają z synów Lewiego do Pana, aby mu służyli.
3.GDAŃSKA.2017Te zaś komory, które są zwrócone w kierunku północy, są dla kapłanów, którzy pełnią straż przy ołtarzu. Są to synowie Sadoka, którzy spośród synów Lewiego zbliżają się do PANA, aby mu służyć.
4.CYLKOWTa zaś halla, której front w kierunku ku północy, dla kapłanów, pełniących służbę przy ofiarnicy - są to zaś synowie Cadoka, którym wolno przystępować z pośród synów Lewiego do Wiekuistego, aby Mu posługiwali.
5.TYSIĄCL.WYD5A cela, której przednia strona skierowana jest ku północy, jest przeznaczona dla kapłanów pełniących służbę przy ołtarzu. Właśnie synowie Sadoka, spośród synów Lewiego, mają prawo przybliżać się do Pana, aby Mu służyć.
6.BRYTYJKAA komora, której przednia strona zwrócona jest ku północy, przeznaczona jest dla kapłanów, którzy pełnią służbę przy ołtarzu. To są potomkowie Sadoka – ci spośród potomków Lewiego, którzy mogą zbliżać się do Pana, aby mu służyć.
7.POZNAŃSKASala, której fasada zwrócona jest w kierunku północy, [jest przeznaczona] dla kapłanów, którzy pełnią służbę przy ołtarzu [całopalenia]. Są to synowie Cadoka, potomkowie synów Lewiego, [przeznaczeni] na służbę Jahwe.
8.WARSZ.PRASKANatomiast pomieszczenie z wejściem od północy jest przeznaczone dla kapłanów pełniących służbę przy ołtarzu. To synowie Sadoka, tylko oni spośród potomków Lewiego mają prawo zbliżyć się do Pana, aby Mu służyć.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś tą halę, której front jest w kierunku północy, dla kapłanów pełniących służbę przy ofiarnicy. Są to synowie Cadoka, którym z synów Lewiego wolno podchodzić do WIEKUISTEGO, by Mu służyć.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA ta komnata, której drzwi zwrócone są na północ, przeznaczona jest dla kapłanów, którzy pełnią służbę przy ołtarzu, to jest dla potomków Sadoka. Oni spośród synów Lewiego mogą zbliżać się do PANA, aby Mu służyć.