« Eze 40:46 Księga Ezechiela 40:47 Eze 40:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wymierzył sień na dłużą sto łokci i na szerzą sto łokci, na cztery granie, i ołtarz przed kościołem.
2.GDAŃSKA.1881I wymierzył tę sień na cztery granie, wdłuż na sto łokci, a wszerz na sto łokci, a ołtarz był przed domem.
3.GDAŃSKA.2017I zmierzył dziedziniec: długość wynosiła sto łokci, szerokość – sto łokci, był to kwadrat; a ołtarz był przed domem.
4.CYLKOWI rozmierzył ten dworzec: długość na sto łokci, a szerokość na sto łokci - czworograniasty - ofiarnica zaś stała przed przybytkiem.
5.TYSIĄCL.WYD5I zmierzył dziedziniec. Był to kwadrat sto łokci długi i sto łokci szeroki, a ołtarz stał przed świątynią.
6.BRYTYJKAI zmierzył dziedziniec: Był to czworokąt sto łokci długi i sto łokci szeroki; a ołtarz stał przed świątynią.
7.POZNAŃSKAWymierzył [również] dziedziniec: długość wynosiła sto łokci, szerokość sto łokci. Był kwadratowy. Ołtarz [całopalenia] znajdował się przed Świątynią.
8.WARSZ.PRASKAZmierzył dziedziniec. Był to kwadrat sto łokci długości i sto łokci szerokości, a ołtarz [całopalenia] stał przed Świątynią.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wymierzył ten dziedziniec – jego długość to sto łokci i szerokości sto łokci; zaś przed Przybytkiem stała ofiarnica.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zmierzył dziedziniec. Miał długość stu łokci i tyleż szerokości. Stanowił kwadrat. A ołtarz stał przed świątynią.