« Eze 40:4 Księga Ezechiela 40:5 Eze 40:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A oto mur zewnątrz około domu wszędy, a w ręce męża trzcina miary na sześć łokci i na dłoni, i zmierzył szerokość budowania trzciną jedną, wysokość téż trzciną jedną.
2.GDAŃSKA.1881A oto mur zewnątrz przy domu zewsząd w około; a w ręce onego męża była laska ku rozmierzaniu na sześć łokci, (a każdy łokieć na dłoń był nad zwyczajny dłuższy.) i wymierzył szerokość onego budowania na laskę jednę, i wysokość na laskę jednę,
3.GDAŃSKA.2017I oto mur otaczał dom ze wszystkich stron dokoła, a w ręku tego męża był pręt mierniczy na sześć łokci – liczonych jako łokieć i szerokość dłoni – i wymierzył grubość budowli – jeden pręt, i wysokość – jeden pręt.
4.CYLKOWA oto mur otaczał z zewnątrz gmach wokoło; w ręce zaś onego męża był pręt mierniczy na sześć łokci, każdy na łokieć i dłoń długi. I rozmierzył on grubość onej budowy: pręt jeden, a wysokość téż pręt jeden.
5.TYSIĄCL.WYD5I oto: mur otaczał od zewnątrz świątynię dokoła, a w ręku męża był mierniczy pręt, długi aż na sześć łokci, liczony po łokciu i po jednej piędzi; i mierzył grubość budowli: jeden pręt, a wysokość także jeden pręt.
6.BRYTYJKAI oto mur otaczał od zewnątrz świątynię dookoła. A mąż ten miał w ręku pręt mierniczy na sześć łokci, liczonych po łokciu i dłoni; mierzył on nim szerokość ściany budynku, która wynosiła jeden pręt, a wysokość także jeden pręt.
7.POZNAŃSKAOto na zewnątrz Świątyni zewsząd był mur dokoła. Mąż miał w ręku trzcinę mierniczą na sześć łokci - łokieć mierzył o piędź [więcej] - i zmierzył grubość budowli: wynosiła jedną trzcinę, i wysokość jedną trzcinę.
8.WARSZ.PRASKAŚwiątynia była otoczona ze wszystkich stron murem. Mąż [który tam był], trzymał w ręku trzcinę do mierzenia, długą na sześć łokci, licząc według zwykłych pojedynczych łokci i po jednej piędzi. Gdy począł mierzyć, okazało się, że mur był gruby na jedną trzcinę, a wysoki też na jedną trzcinę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto wokół mur, który z zewnątrz otaczał gmach. Zaś w ręce owego męża był pręt mierniczy długości sześciu większych łokci długość każdego na łokieć i dłoń. Zatem zmierzył on grubość tej budowli – jeden pręt, i wysokość też jeden pręt.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA zobaczyłem świątyni ę. Otaczał ją mur. Mój przewodnik natomiast miał w ręku pręt mierniczy długości sześciu łokci. Te łokcie były jednak dłuższe od zwykłych o szerokość dłoni. Zmierzył nim szerokość muru. Mierzyła jeden pręt. Wysokość również wynosiła jeden pręt.