« Eze 41:11 Księga Ezechiela 41:12 Eze 41:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A budowanie, które było odłączone i obrócone ku drodze patrzącéj ku morzu, wszerz siedmdziesiąt łokci, a ściana budowania pięć łokci na szerzą wokoło, a dłuż jéj dziewięćdziesiąt łokci.
2.GDAŃSKA.1881A budowanie, które było przed piętrem w kącie drogi zachodniej, było na siedmdziesiąt łokci na szerz, a mur onego budowania był na pięć łokci wszerz wszędy w około, a długość jego na dziewięćdziesiąt łokci.
3.GDAŃSKA.2017A budowla, która była poza obszarem wyznaczonym na stronie zachodniej, miała szerokość siedemdziesięciu łokci, mur tej budowli miał grubość pięciu łokci wszędzie wokoło i jej długość wynosiła dziewięćdziesiąt łokci.
4.CYLKOWBudynek zaś, który przed odgrodzonym dziedzińcem w kącie ku wschodowi się znajdował, miał siedmdziesiąt łokci szerokości, mur też tego budynku pięć łokci szerokości dokoła, a długość jego dziewięćdziesiąt łokci.
5.TYSIĄCL.WYD5Budowla zaś, która leżała przed odgrodzonym obszarem po stronie zachodniej, miała szerokość siedemdziesięciu łokci, mur budynku miał grubość pięciu łokci dokoła i długość dziewięćdziesięciu łokci.
6.BRYTYJKAA budowla, która stała przed ogrodzoną przestrzenią po stronie zachodniej, miała siedemdziesiąt łokci szerokości. Mur budowli miał pięć łokci grubości i dziewięćdziesiąt łokci długości.
7.POZNAŃSKABudowla, która znajdowała się na przedzie części zamkniętej od strony zachodniej, miała szerokość siedemdziesięciu łokci. Mur budowli miał wszędzie dokoła pięć łokci szerokości. Jej długość wynosiła dziewięćdziesiąt łokci.
8.WARSZ.PRASKAPo stronie wschodniej, przed placem odgrodzonym znajdował się duży budynek. Jego długość wynosiła dziewięćdziesiąt, a szerokość – siedemdziesiąt łokci, zaś jego mur był gruby na pięć łokci.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast budynek, który znajdował się przed ogrodzonym dziedzińcem, ku wschodowi, w kącie, miał siedemdziesiąt łokci szerokości. Szerokość muru tego budynku to dookoła pięć łokci, a jego długość to dziewięćdziesiąt łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBudynek, który znajdował się przed odgrodzoną przestrzenią od strony zachodniej, miał siedemdziesiąt łokci szerokości, grubość jego ścian zewnętrznych wynosiła pięć łokci, długość natomiast - dziewięćdziesiąt łokci.