« Eze 43:22 Księga Ezechiela 43:23 Eze 43:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy dokonasz oczyszczać jego, ofiarujesz cielca z stada niepokalanego i barana z trzody niepokalanego.
2.GDAŃSKA.1881A gdy dokończysz oczyszczania, będziesz ofiarował cielca młodego bez wady, i barana z trzody bez wady.
3.GDAŃSKA.2017A gdy dokonasz oczyszczenia, będziesz ofiarowywać młodego cielca bez skazy i barana z trzody bez skazy.
4.CYLKOWA gdy dokonasz oczyszczenia, przywiedziesz cielca młodego, zdrowego i barana ze stada, zdrowego.
5.TYSIĄCL.WYD5A gdy ukończysz oczyszczenie, masz ofiarować młodego cielca bez skazy oraz barana bez skazy spośród drobnego bydła.
6.BRYTYJKAA gdy dokonasz oczyszczenia, złożysz cielca bez skazy i barana z trzody bez skazy.
7.POZNAŃSKAGdy dokonasz oczyszczenia, ofiarujesz młodego cielca bez skazy i barana spośród trzody [również] bez skazy.
8.WARSZ.PRASKAKiedy już zakończysz obrzęd oczyszczenia, złożysz w ofierze młodego cielca bez skazy oraz, spośród mniejszych zwierząt barana, również bez skazy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy dokonasz oczyszczenia, przyprowadzisz młodego, zdrowego cielca i zdrowego barana ze stada.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy dokonasz oczyszczenia z grzechu, złożysz cielca z bydła bez skazy i barana z owiec bez skazy.