« Eze 45:10 Księga Ezechiela 45:11 Eze 45:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Epha i Bat równe i w jednę miarę będą, żeby Bat brał dziesiątą część korca, a Epha dziesiątą część korca: według miary korca będzie pomierzanie ich.
2.GDAŃSKA.1881Efa i Bat pod jedną miarą niech będą, aby Bat brał w się dziesiątą część Chomeru, także Efa dziesiątą część Chomeru; według Chomeru jednaka obojga miara będzie.
3.GDAŃSKA.2017Efa i bat będą miały jednakową miarę, tak by bat zawierał dziesiątą część chomera, a także efa dziesiątą część chomera. Chomer będzie podstawą miary.
4.CYLKOWNiechaj efa i bath pojemność jednostajną mają, aby bath dziesiątą część chomeru obejmował, dziesiątą zaś częścią chomeru była efa; podług chomeru niechaj się ustanawia pojemność jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Efa i bat mają mieć jednakową miarę, tak by bat obejmowała dziesiątą część chomera i efa obejmowała dziesiątą część chomera.
6.BRYTYJKAEfa i bat niech mają jednakową miarę, tak że bat ma zawierać dziesiątą część chomera, a efa także dziesiątą część chomera; chomer niech będzie miernikiem wagi.
7.POZNAŃSKAEfa i bat będą miały tę samą objętość. Bat dziesiątą część [miary zwanej] chomer i efa dziesiątą część chomera. Ich objętość ma być ustalona według chomera.
8.WARSZ.PRASKAEfa i bat mają być sobie równe. Bat ma obejmować dziesiątą część [miary zwanej] chomer i efa też ma być równa jednej dziesiątej chomera.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech efa i bat mają jednostajną pojemność, aby bat obejmował dziesiątą część chomeru, zaś dziesiątą częścią chomeru była efa; według chomeru niech się ustanawia pojemność.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech efa i bat będą jednej miary. Bat niech będzie dziesiątą częścią chomera i efa niech będzie dziesiątą częścią chomera, i niech chomer będzie wyznacznikiem miary.