« Eze 45:2 Księga Ezechiela 45:3 Eze 45:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A od téj miary wymierzysz wzdłuż dwadzieścia i pięć tysięcy, a wszerz dziesięć tysięcy, a na tem będzie kościół i świątynia świętych.
2.GDAŃSKA.1881Z tegoż wymiaru odmierzysz wdłuż dwadzieścia i pięć tysięcy łokci, a wszerz dziesięć tysięcy łokci, aby na nim była świątnica, i świątnica najświętsza.
3.GDAŃSKA.2017Z tej pierwszej miary odmierzysz dwadzieścia pięć tysięcy długości i dziesięć tysięcy szerokości, a na tym będzie świątynia i Miejsce Najświętsze.
4.CYLKOWZ tegoż wymiaru odmierzysz wzdłuż na dwadzieścia i pięć tysięcy, a wszerz na dziesięć tysięcy, aby na tém mieściła się świątynia jako przybytek przenajświętszy.
5.TYSIĄCL.WYD5A z tego obwodu odmierzysz [obszar długości] dwudziestu pięciu tysięcy [łokci] i szerokości dziesięciu tysięcy [łokci]; na tym ma stać najświętszy przybytek.
6.BRYTYJKAZ tego działu odmierzysz dwadzieścia pięć tysięcy łokci wzdłuż i dziesięć tysięcy łokci wszerz; na tym stanie świątynia, miejsce najświętsze.
7.POZNAŃSKAZ owego wydzielonego obszaru odmierzysz [pas ziemi] długości dwudziestu pięciu tysięcy [łokci] i szerokości dziesięciu tysięcy [łokci]. Na nim będzie sanktuarium, miejsce Najświętsze.
8.WARSZ.PRASKAZ tej części odmierzyć należy obszar o długości dwudziestu pięciu tysięcy łokci i szerokości dziesięciu tysięcy łokci. Na tym miejscu będzie się znajdować Święte Świętych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z pierwszego wymiaru odmierzysz wzdłuż na dwadzieścia pięć tysięcy, a wszerz na dziesięć tysięcy, by się na tym mieściła Świątynia, jako przenajświętszy Przybytek.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZ tego obszaru również wydzielisz pas mierzący dwadzieścia pięć tysięcy łokci z zachodu na wschód i dziesięć tysięcy łokci z północy na południe. W obrębie tego pasa stanie świątynia z jej miejscem najświętszym.