« Dan 12:10 Księga Daniela 12:11 Dan 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A od czasu, gdy będzie odjęta ustawiczna ofiara, a postanowiona będzie obrzydłość na spustoszenie, dni tysiąc dwieście i dziewięćdziesiąt.
2.GDAŃSKA.1881A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt.
3.GDAŃSKA.2017A od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postawiona obrzydliwość spustoszenia, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
4.TYSIĄCL.WYD1A od czasu, jak będzie usunięta codzienna ofiara i postawiona obrzydłość spustoszenia, dni tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt.
5.TYSIĄCL.WYD5A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara i zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
6.BRYTYJKAOd czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
7.POZNAŃSKAOd czasu, kiedy zostanie zniesiona nieustanna ofiara i będzie postawiona ohyda spustoszenia, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
8.WARSZ.PRASKAOd czasu zniesienia ofiary wiecznotrwałej i ustawienia posągu ohydy wiejącej pustką upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od czasu usunięcia stałej ofiary i zezwolenia na obrzydliwość spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOd czasu zniesienia codziennej ofiary i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.