« Dan 3:17 Księga Daniela 3:18 Dan 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźliby nie chciał, niech będzie wiadomo tobie, królu! że bogom twoim nie służymy i bałwanowi złotemu, któryś wystawił, nie kłaniamy się.
2.GDAŃSKA.1881Lubo nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, o królu! że bogów twoich chwalić, i obrazowi złotemu, któryś wystawił, kłaniać się nie będziemy.
3.GDAŃSKA.2017Czy nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś.
4.TYSIĄCL.WYD1czy też nie — niech ci będzie wiadome, o królu, że my boga twego nie czcimy i złotemu posągowi, któryś postawił, pokłonu nie oddajemy.
5.TYSIĄCL.WYD5Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś.
6.BRYTYJKAA jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy.
7.POZNAŃSKAJeśli zaś nie, [mimo to] wiedz, królu, że nie będziemy czcić twoich bogów i nie oddamy głębokiego pokłonu złotej statui, którą wystawiłeś.
8.WARSZ.PRASKAA jeśli nawet nie uczyni tego, to żebyś wiedział, o królu, że twojemu bogowi służyć nie będziemy ani też nie będziemy oddawać czci posągowi wzniesionemu przez ciebie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że nie będziemy czcić twoich bogów, ani kłaniać się złotemu obrazowi, który wystawiłeś.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli nawet nie - to niech ci będzie wiadome, o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy.