« Dan 3:18 Księga Daniela 3:19 Dan 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy Nabuchodonozor napełniony jest zapalczywością, i pojrzenie twarzy jego odmieniło się na Sydrach, Misach i Abdenago i rozkazał, żeby rozpalono piec siedmkroć więcéj, niźli był zwyczaj palić.
2.GDAŃSKA.1881Tedy Nabuchodonozor pełen będąc popędliwości, tak, że się kształt twarzy jego odmienił przeciw Sadrachowi, Mesachowi i Abednegowi, odpowiadając rozkazał piec rozpalić siedm kroć bardziej, niżeli był zwyczaj rozpalać go,
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Nabuchodonozor napełnił się wściekłością, tak że wyraz jego twarzy zmienił się wobec Szadraka, Meszaka i Abed-Nego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy mocniej, niż zwykle rozpalano.
4.TYSIĄCL.WYD1Wtedy Nabuchodonozor napełnił się gniewem, a wyraz jego twarzy zmienił się przeciw Szadrakowi, Meszakowi i Abed-Negowi. Nakazał rozpalić piec siedemkroć więcej, niż zwyczajnie go rozpalano.
5.TYSIĄCL.WYD5Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba.
6.BRYTYJKAWtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano.
7.POZNAŃSKAWtedy Nebukadnezar rozgniewał się. Zmienił się wyraz jego twarzy wobec Szadraka, Meszaka i Abed Nego. W odpowiedzi kazał rozpalić piec siedem razy mocniej, niż zwykle rozpalano.
8.WARSZ.PRASKASłowa napełniły króla Nabuchodonozora wielkim gniewem. Patrząc na Szadraka, Meszaka i Abed–Nego, bardzo się zmienił na twarzy i kazał rozpalić piec płomieniem siedem razy większym niż zazwyczaj.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Nabukadnecar, będąc pełen popędliwości przeciwko Szarakowi, Meszakowi i Abednemu, i to takiej, że aż zmienił się kształt jego twarzy, powiedział rozkazując, aby piec rozpalić siedem razy bardziej, niż było w zwyczaju go rozpalać.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW Nebukadnesarze wezbrał gniew na Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Jego twarz wykrzywił grymas złości. Rozpalić piec siedem razy mocniej niż zwykle! - rozkazał.