« Dan 3:19 Księga Daniela 3:20 Dan 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A mężom co mocniejszym z wojska swego rozkazał, aby związawszy nogi Sydrach, Misach i Abdenago, wrzucili je w piec ognia gorejącego.
2.GDAŃSKA.1881A mężom co mocniejszym, którzy byli w wojsku jego, rozkazał, aby związawszy Sadracha, Mesacha i Abednega, wrzucili do pieca ogniem pałającego.
3.GDAŃSKA.2017Najsilniejszym ludziom ze swego wojska rozkazał związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nego i wrzucić do pieca rozpalonego ogniem.
4.TYSIĄCL.WYD1A mężom co mocniejszym z wojska swego rozkazał związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić do rozpalonego pieca ognistego.
5.TYSIĄCL.WYD5Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca.
6.BRYTYJKAI najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego.
7.POZNAŃSKANajsilniejszym zaś mężom ze swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed Nego i wrzucić w piec ogniem gorejący.
8.WARSZ.PRASKAPotem najsilniejszym spośród swoich wojowników rozkazał związać Szadraka, Meszaka i Abed–Nego i wrzucić ich do rozpalonego pieca.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A najmocniejszym mężom w swoim wojsku, rozkazał związać Szaraka, Meszaka i Abednego oraz ich wrzucić do pieca pałającego ogniem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzywołał też najsilniejszych żołnierzy swojej gwardii. Rozkazał im związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich prosto do ognia.