« Dan 3:20 Księga Daniela 3:21 Dan 3:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I natychmiast oni mężowie związani z ubraniami swemi i z czapkami i botami i szatami wrzuceni są wpośród pieca ognia pałającego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy onych mężów związano w płaszczach ich, w ubraniach ich i w czapkach ich i w szatach ich, a wrzucono ich w pośrodek pieca ogniem pałającego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy związano tych mężczyzn w ich płaszczach i ubraniach, w ich czapkach i szatach i wrzucono ich do środka pieca rozpalonego ogniem.
4.TYSIĄCL.WYD1Wtedy związano owych mężów z ich płaszczami, tunikami, tiarami i ubraniami i wrzucono do rozpalonego pieca ognistego,
5.TYSIĄCL.WYD5Związano, więc tych mężów w ich płaszczach, obuwiu, tiarach i ubraniach, i wrzucono do rozpalonego pieca.
6.BRYTYJKAWtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego.
7.POZNAŃSKAZwiązano więc owych mężów w ich płaszczach, tunikach, nakryciach [głowy] oraz szatach i wrzucono ich w piec ogniem gorejący.
8.WARSZ.PRASKAWrzucono ich tedy do rozpalonego pieca, tak jak stali: w ubraniach, płaszczach, w obuwiu i w nakryciach na głowach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy związano tych mężów, w ich płaszczach, tunikach, czapkach i szatach, po czym wrzucono w środek pieca pałającego ogniem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMężczyzn związano, jak stali: w płaszczach, spodniach, czapkach, szatach - i tak wrzucono ich do rozpalonego pieca.