« Dan 3:22 Księga Daniela 3:23 Dan 3:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ci trzéj mężowie, to jest: Sydrach, Misach i Abdenago wpadli wpośród pieca ognia pałającego związani.
2.GDAŃSKA.1881Ale ci trzej mężowie, Sadrach, Mesach i Abednego, wpadli w pośród pieca ogniem pałającego związani.
3.GDAŃSKA.2017A ci trzej mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli związani do środka pieca rozpalonego ogniem.
4.TYSIĄCL.WYD1Ci zaś trzej mężowie — Szadrak, Meszak i Abed-Nego — wpadli związani w środek płonącego ognia.
5.TYSIĄCL.WYD5Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli związani do środka rozpalonego pieca.
6.BRYTYJKAA ci trzej mężowie: Szadrach, Meszach i Abed-Nego wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca.
7.POZNAŃSKAOwi trzej mężowie: Szadrak, Meszak i Abed Nego związani wpadli do pieca ogniem gorejącego.
8.WARSZ.PRASKATrzej młodzieńcy zaś, Szadrak, Meszak i Abed–Nego, związani wpadli do rozpalonego pieca.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A trzej związani mężowie Szarak, Meszak i Abedne, wpadli w środek pieca pałającego ogniem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCi trzej mężczyźni natomiast: Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli do wnętrza pieca związani, w sam środek rozszalałych płomieni.