« Dan 3:24 Księga Daniela 3:25 Dan 3:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiedział i rzekł: Oto ja widzę czterech mężów rozwiązanych i chodzących w pośrodku ognia, a żadnego naruszenia niemasz w nich, a osoba czwartego podobna synowi Bożemu.
2.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając rzekł: Oto Ja widzę czterech mężów rozwiązanych przechodzących się w pośrodku ognia, a niemasz żadnego naruszenia przy nich, a osoba czwartego podobna jest Synowi Bożemu.
3.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Oto widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd czwartej osoby jest podobny do Syna Bożego.
4.TYSIĄCL.WYD1(3:92) A on odrzekł: «Oto ja widzę czterech mężów wolnych, chodzących w środku ognia i nie ponoszą żadnej szkody, a wygląd czwartego podobny do syna Bożego!»
5.TYSIĄCL.WYD5On zaś w odpowiedzi rzekł: Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego.
6.BRYTYJKAA on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła.
7.POZNAŃSKA(3:92) Odzywając się rzekł: - Oto widzę czterech mężów wolnych, chodzących pośród ognia i nie ponoszących szkody. Wygląd zaś czwartego podobny do syna bogów.
8.WARSZ.PRASKA(3:92) (25) Rzekł król na to: Otóż, wszyscy czterej młodzieńcy są uwolnieni z więzów, przechadzają się wśród płomieni ognistych i nic im to nie szkodzi, jeden zaś z nich wygląda jakby był synem bogów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on odpowiadając, rzekł: Oto ja widzę czterech, rozwiązanych mężów, przechadzających się w środku ognia i nie ma na nich żadnej szkody, a osoba czwartego jest podobna do syna Boga.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA król na to: To dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Są rozwiązani! Chodzą wśród płomieni bez szkody, a wygląd czwartego przypomina anioła!