« Dan 3:25 Księga Daniela 3:26 Dan 3:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy przystąpił Nabuchodonozor do drzwi pieca ognia pałającego, i rzekł: Sydrachu, Misachu i Abdenagu, słudzy Boga wysokiego! wynidźcie a przyjdźcie. I natychmiast wyszli Sydrach, Misach i Abdenago z pośrodku ognia.
2.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpiwszy Nabuchodonozor do czeluści pieca ogniem pałającego, rzekł mówiąc: Sadrachu, Mesachu i Abednegu, słudzy Boga najwyższego! wynijdźcie, a przyjdźcie sam; i wyszli Sadrach, Mesach i Abednego z pośrodku ognia.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy zbliżył się Nabuchodonozor do otworu pieca rozpalonego ogniem i powiedział: Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, słudzy Najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Wyszli więc Szadrak, Meszak i Abed-Nego ze środka ognia.
4.TYSIĄCL.WYD1(3:93) Wtedy zbliżył się Nabuchodonozor do drzwi pieca ognia płonącego i zaczął tak mówić: «Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego: wyjdźcie, a zbliżcie się!» Wówczas wyszli Szadrak, Meszak i Abed-Nego ze środka ognia.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przystąpił Nabuchodonozor do otworu płonącego pieca i powiedział: Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, słudzy Najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj! Szadrak, Meszak i Abed-Nego wyszli więc z ognia.
6.BRYTYJKAWtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego: Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj! Na to Szadrach, Meszach i Abed-Nego wyszli ze środka ognia.
7.POZNAŃSKA(3:93) Wtedy przystąpił Nebukadnezar do drzwi pieca ogniem gorejącego, przemówił i zawołał: - Szadraku, Meszaku, Abed Nego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie! Wówczas Szadrak, Meszak i Abed Nego wyszli z ognia.
8.WARSZ.PRASKA(3:93) (26) I zbliżył się Nabuchodonozor do otworu pieca ognistego i zawołał: Szadraku, Meszaku i Abed–Nego, słudzy Boga Najwyższego! Wyjdźcie i zbliżcie się tu! Szadrak, Meszak i Abed–Nego wyszli tedy spośród płomieni ognistych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Nabukadnecar podszedł do czeluści pieca pałającego ogniem oraz powiedział, mówiąc: Szaraku, Meszaku i Abedne – słudzy najwyższego Boga! Wyjdźcie i przyjdźcie! Więc Szarak, Meszak i Abedne wyszli ze środka pieca.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNebukadnesar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca. Zawołał: Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, słudzy Najwyższego Boga, wyjdźcie! Podejdźcie tutaj! I wtedy Szadrak, Meszak i Abed-Nego wyszli spośród płomieni.