« Dan 3:26 Księga Daniela 3:27 Dan 3:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A zgromadziwszy się książęta, urzędnicy i sędziowie i możni królewscy, oględowali męże one, iż żadnéj mocy nie miał ogień nad ciały ich, i włos głowy ich nie przypalił się, i szarawary ich nie odmieniły się, ani zapach ognia nie przeszedł przez nie.
2.GDAŃSKA.1881A zgromadziwszy się książęta, starostowie urzędnicy i hetmani królewscy oglądali onych mężów, że nie panował ogień nad ciałami ich, i włos głowy ich nie opalił się, i płaszcze ich nie naruszyły się, ani zapach ognia nie przeszedł przez nich.
3.GDAŃSKA.2017A zgromadziwszy się, książęta, starostowie, urzędnicy i dowódcy króla widzieli tych mężczyzn, to, że ogień nie miał żadnej mocy nad ich ciałami, włosy z ich głowy nie spaliły się, ich płaszcze nie były zniszczone ani swąd ognia ich nie przeniknął.
4.TYSIĄCL.WYD1(3:94) I zgromadzeni satrapowie, namiestnicy, gubernatorowie i ministrowie króla ujrzeli, że ogień nie miał żadnej władzy nad ciałami tych mężów, bo ani włosa z głowy ich nie przypalił i płaszczy ich nie uszkodził; i nie przejął ich zapach ognia.
5.TYSIĄCL.WYD5Satrapowie, namiestnicy, rządcy i dorady królewscy zebrali się i spostrzegli, że ogień nie miał władzy nad ciałami tych mężów, tak że żaden włos z ich głów nie uległ spaleniu ani ich płaszcze uszkodzeniu, ani nie było czuć od nich swądu spalenizny.
6.BRYTYJKAI zgromadzili się satrapowie, namięstnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone ani też swąd ognia ich nie przeniknął.
7.POZNAŃSKA(3:94) I zebrali się satrapowie, przełożeni, namiestnicy i radcy królewscy, aby zobaczyć owych mężów, nad których ciałem ogień nie miał mocy. Włosy [na] ich głowach nie spaliły się, płaszcze się nie zmieniły i swąd ognia na nich nie przeszedł.
8.WARSZ.PRASKA(3:94) (27) Zebrali się też satrapowie, namiestnicy, zarządcy i doradcy króla, żeby zobaczyć młodzieńców. Okazało się, że ogień nie tknął ich ciał, nie były też spalone ich włosy na głowie, nie uległo zniszczeniu ich odzienie, nie przeszli wonią spalenizny.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zgromadzili się książęta, namiestnicy, urzędnicy i królewscy dowódcy, aby oglądać mężów, nad których ciałami nie panował ogień nie spalił się włos głowy, nie naruszyły się ich szaty, ani nie przeniknął ich zapach ognia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWokół nich stłoczyli się satrapowie, namiestnicy, zarządcy i doradcy króla. Byli zdziwieni, widząc tych mężczyzn! Oto ogień nie tknął ich ciał, nie osmalił im włosa na głowie! Ich płaszcze nie były zniszczone i nawet ich nie przeniknął swąd ognia.