« Dan 3:28 Księga Daniela 3:29 Dan 3:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż odemnie wydan jest ten wyrok, aby wszelki naród, pokolenie i język, którybykolwiek mówił bluźnierstwo przeciw Bogu Sydracha, Misacha i Abdenaga, zginął, a dom jego aby był zburzony; bo niemasz innego Boga, któryby tak mógł wybawiać.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż ja daję taki dekret, aby każdy ze wszelkiego ludu, narodu, i języka, ktobykolwiek bluźnierstwo wyrzekł przeciwko Bogu Sadrachowemu, Mesachowemu i Abednegowemu, był na sztuki rozsiekany, a dom jego w gnojowisko obrócony, gdyż niemasz Boga innego, któryby mógł wyrwać, jako ten.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego wydaję taki dekret: Ktokolwiek ze wszelkiego ludu, narodu i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nego, zostanie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w gnojowisko, gdyż nie ma innego Boga, który mógłby wyrwać jak ten.
4.TYSIĄCL.WYD1(3:96) Dlatego ode mnie pochodzi to rozporządzenie, żeby każdy, który by wymówił bluźnierstwo przeciw Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, należący do jakiegokolwiek narodu, ludu i języka, był na kawałki porąbany, a dom jego zamieniony w rumowisko, ponieważ nie ma innego Boga, który by [tak] mógł przyjść z pomocą jak Ten».
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego wydaję rozkaz, by bez względu na przynależność narodową, rodową czy język, każdy, kto by wypowiedział bluźnierstwo przeciw Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, został rozerwany w kawałki, a dom jego żeby stał się rumowiskiem. Bo nie ma innego Boga, który by mógł zapewnić ratunek, jak Ten.
6.BRYTYJKADlatego wydaję rozkaz: Ktokolwiek, należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten.
7.POZNAŃSKA(3:96) Wydaję więc od siebie rozporządzenie, że każdy lud, naród i język, który wypowie coś uwłaczającego czci Boga Szadraka, Meszaka i Abed Nego, będzie poćwiartowany, a dom jego będzie zamieniony w stos gruzów. Albowiem nie ma innego Boga, który by tak potrafił ocalić.
8.WARSZ.PRASKA(3:96) (29) Rozkazuję tedy, aby bez względu na narodowość, przynależność do pokolenia i języka, każdy, kto by się ośmielił znieważyć Boga Szadraka, Meszaka i Abed–Nego, został zabity, a dom jego został zrównany z ziemią. Nie ma bowiem żadnego innego boga, który by tak jak Ten mógł pospieszyć na ratunek.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja daję takie rozporządzenie, aby każdy z ludu, narodu i języka, który by wypowiedział bluźnierstwo przeciwko Bogu Szaraka, Meszaka i Abednego, został rozsiekany na sztuki, a jego dom zamieniony w stertę odpadków; gdyż nie istnieje inny Bóg, który by mógł tak ratować – jak Ten.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego wydaję rozkaz, że każdy, z jakiegokolwiek byłby ludu, narodu lub języka, kto zbluźniłby przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, ma być poćwiartowany, a jego dom zamieniony w kupę śmieci! Bo nie ma innego Boga, który mógłby uratować w taki sposób jak ten.