« Dan 3:3 Księga Daniela 3:4 Dan 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A woźny wołał duże: Wam mówię ludom, narodom i językom:
2.GDAŃSKA.1881A woźny wołał wielkim głosem: Wam się opowiada, ludziom, narodom, i językom;
3.GDAŃSKA.2017A herold zawołał donośnym głosem: Rozkazuje się wam, ludy, narody i języki;
4.TYSIĄCL.WYD1Herold wołał mocno: «Nakazuje się wam — narody, ludy i języki:
5.TYSIĄCL.WYD5Herold zaś obwieszczał donośnie: Rozkaz dla was, narody, ludy, języki:
6.BRYTYJKAA herold zawołał potężnym głosem: Rozkazuję wam narody, plemiona i języki:
7.POZNAŃSKAHerold zawołał głośno: - Rozkazuje się wam, ludy, narody i języki:
8.WARSZ.PRASKAherold ogłosił: Rozkazuje się wam, wszystkie narody, ludy i języki:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A herold wołał wielkim głosem: Wam się rozkazuje – ludziom, narodom i językom!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas wystąpił herold. Zawołał z całą mocą: Rozkazuje się wam, ludy, narody i języki: