« Dan 3:30 Księga Daniela 4:1 Dan 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nabuchodonozor król wszym ludziom, narodom i językom, którzy mieszkają, po wszystkiéj ziemi: Pokój wam niech się rozmnaża.
2.GDAŃSKA.1881Nabuchodonozor król, wszystkim ludziom, narodom, i językom, którzy mieszkają po wszystkiej ziemi: Pokój się wam niech rozmnoży!
3.GDAŃSKA.2017Król Nabuchodonozor do wszystkich ludzi, narodów i języków, którzy mieszkają w całej ziemi: Niech pokój się wam rozmnoży!
4.TYSIĄCL.WYD1(3:98) «Nabuchodonozor, król, wszystkim narodom, ludom i językom, które mieszkają na całej ziemi: Pokój wam niech będzie wielki!
5.TYSIĄCL.WYD5(3:31) Król Nabuchodonozor do wszystkich narodów, pokoleń, języków, które są na całej ziemi: Obyście zaznawali pełni pokoju!
6.BRYTYJKA(3:31) Nebukadnesar, król, do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi: Pokój wam!
7.POZNAŃSKA(3:98) Król Nebukadnezar do wszystkich ludów, narodów i języków, które mieszkają na całej ziemi: - Niech wasz pokój będzie wielki!
8.WARSZ.PRASKA(3:98) (31) Król Nabuchodonozor – do wszystkich narodów, pokoleń i języków na całej ziemi, życząc wszystkim pełnego pokoju:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Król Nabukadnecar do wszystkich ludzi, narodów i języków, co mieszkają na całej ziemi – niech się wam pokój rozmnoży!
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:31) Nebukadnesar, król, do wszystkich ludów, narodów i języków, które zamieszkują całą ziemię: Pokój niech wam się pomnaża!