« Dan 4:10 Księga Daniela 4:11 Dan 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wielkie drzewo i mocne, a wysokość jego dosięgająca nieba, widzenie jego było aż do granic wszystkiéj ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Wielkie było ono drzewo i mocne, a wysokość jego dosięgała nieba, a okazałe było aż do granic wszystkiej ziemi;
3.GDAŃSKA.2017Drzewo rosło i było potężne, a jego wysokość dosięgła nieba i było widoczne aż po krańce całej ziemi.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:8) Drzewo rosło i potężniało, a jego wysokość sięgała nieba i widoczne było aż na krańcu ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5(4:8) Drzewo wzrastało potężnie, wysokością swą sięgało nieba, widać je było aż po krańce ziemi.
6.BRYTYJKA(4:8) Drzewo to rosło i było potężne; jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi.
7.POZNAŃSKA(4:8) Drzewo rosło i stało się potężne. Jego wysokość dosięgła niebios i było widoczne aż po krańce całej ziemi.
8.WARSZ.PRASKA(4:8) I rosło drzewo coraz bardziej i potężniało, a swoim wierzchołkiem sięgało nieba i widać je było aż po krańce ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wielkie to było drzewo i mocne; jego wysokość dosięgała niebios, a było widoczne aż na krańcach całej ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:8) Drzewo to wyrosło, stało się potężne, swoją wysokością sięgało nieba i było widoczne aż po krańce całej ziemi.