« Dan 4:11 Księga Daniela 4:12 Dan 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Liście jego bardzo piękne, a owoc jego zbytni, i pokarm wszystkich na niem: pod niem mieszkały zwierzęta i bestye, na gałęziu jego mieszkali ptacy powietrzni: a z niego jadło każde ciało.
2.GDAŃSKA.1881Gałęzie jego piękne, a owoc jego obfity, i pokarm dla wszystkich był na niem; pod sobą dawało cień zwierzowi polnemu, a na gałęziach jego mieszkało ptastwo niebieskie, a z niego miało pożywienie wszelkie ciało.
3.GDAŃSKA.2017Jego liście były piękne, jego owoc obfity i na nim był pokarm dla wszystkich. Pod nim znajdowały cień zwierzęta polne, na jego gałęziach mieszkało ptactwo niebieskie i z niego miało pożywienie wszelkie ciało.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:9) Liść jego piękny, a owoc obfity i było na nim pożywienie dla wszystkich. Szukały pod nim cienia zwierzęta polne i w gałęziach jego mieszkały ptaki powietrzne i wszelkie ciało żywiło się z niego.
5.TYSIĄCL.WYD5(4:9) Liście jego były piękne, a owoce obfite, dawało ono pożywienie wszystkim. Pod nim szukały cienia dzikie zwierzęta, na jego gałęziach mieszkały ptaki podniebne, nim się żywiło wszelkie ciało.
6.BRYTYJKA(4:9) Liść jego był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało.
7.POZNAŃSKA(4:9) Liście jego były piękne, a owoc obfity. Na nim było pożywienie dla wszystkich. Pod nim znajdowały cień zwierzęta polne; na jego gałęziach mieszkały ptaki niebieskie; z niego brało pożywienie wszelkie ciało.
8.WARSZ.PRASKA(4:9) Piękne były jego liście i bardzo obfite owoce. Każdy mógł na nim znaleźć coś do jedzenia, dostarczało ono cienia polnej zwierzynie, a na jego gałęziach zakładały gniazda ptaki powietrzne. I wszystko, co żyło, na nim znajdowało dla siebie pokarm.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego gałęzie były piękne, a jego owoc obfity; był na nim pokarm dla wszystkich. Pod sobą dawało cień polnemu zwierzowi, a na jego gałęziach mieszkało ptactwo nieba; z niego miało pożywienie każde ciało.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:9) Jego liść był piękny, jego owoc obfity, a pokarmu na nim starczyłoby dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, w jego gałęziach gnieździły się ptaki, wszystkiemu, co żyje, zapewniało sytość.