« Dan 4:12 Księga Daniela 4:13 Dan 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Widziałem w widzeniu głowy mojéj na pościeli mojéj, a oto czujący i Święty z nieba zstąpił,
2.GDAŃSKA.1881Widziałem nadto w widzeniach moich na łożu mojem, a oto stróż i Święty z nieba zstąpiwszy,
3.GDAŃSKA.2017Widziałem jeszcze w widzeniach w mojej głowie na swoim łożu: Oto stróż i święty zstąpił z nieba;
4.TYSIĄCL.WYD1(4:10) Patrzałem w widzeniach głowy mojej na łożu moim, a oto zstąpił z nieba Czujny i Święty,
5.TYSIĄCL.WYD5(4:10) Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy w moim umyśle, a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba.
6.BRYTYJKA(4:10) A oto co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu, Oto anioł święty zstępował z niebios.
7.POZNAŃSKA(4:10) Widziałem w widzeniach mojej głowy [leżąc] na mym łożu: Oto Czuwający i Święty zstąpił z nieba.
8.WARSZ.PRASKA(4:10) Kiedy tak, leżąc w swoim łożu, przypatrywałem się obrazom, które powstawały w mojej głowie, zobaczyłem, jak Czuwający i Święty zstępował z nieba,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na moim łożu widziałem nadto w mych widzeniach – oto zszedł z niebios święty anioł
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:10) Gdy tak, leżąc na łożu, wpatrywałem się dalej w obrazy zmieniające się w mych myślach, zobaczyłem strażnika o anielskim wyglądzie. Zstępował on z nieba