« Dan 4:13 Księga Daniela 4:14 Dan 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wołał mocno i tak mówił: Parąbcie drzewo a obetnijcie gałęzie jego, otrzęście liście jego, a rozproszcie owoce jego: niech ucieką bestye, które pod niem są, i ptacy z gałęzia jego.
2.GDAŃSKA.1881Wołał ze wszystkiej mocy, i tak rzekł: Podrąbcie to drzewo, i obetnijcie gałęzie jego, a otłuczcie liście jego, i rozrzućcie owoc jego; niech się rozbieży zwierz, który jest pod niem, i ptastwo z gałęzi jego;
3.GDAŃSKA.2017Zawołał ze wszystkich sił i tak powiedział: Wyrąbcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, otrząśnijcie jego liście i rozrzućcie jego owoc. Niech zwierzę ucieknie spod niego i ptactwo z jego gałęzi.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:11) który wołał głośno, mówiąc w te słowa: „Wyrąbcie drzewo i poobcinajcie gałęzie, otrząśnijcie liście i rozrzućcie owoce. Niech uciekają zwierzęta spod niego i ptactwo z jego gałęzi!
5.TYSIĄCL.WYD5(4:11) Wołał on głośno i tak mówił: Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie, otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce! Zwierzęta niech uciekają spod niego, a ptaki z jego gałęzi!
6.BRYTYJKA(4:11) Wołał donośnym głosem i tak rzekł: Zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc: niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi.
7.POZNAŃSKA(4:11) Zawołał głośno i tak rzekł: Zetnijcie drzewo i odetnijcie jego gałęzie. Otrząśnijcie jego liście i rozrzućcie jego owoc. Niech zwierzę ucieknie spod niego, a ptaki z jego gałęzi.
8.WARSZ.PRASKA(4:11) i wołał głosem bardzo donośnym: Zetnijcie to drzewo, poobcinajcie jego gałęzie, otrząśnijcie z niego liście, zerwijcie zeń wszystkie owoce; niech też zwierzęta odejdą spod jego cienia i wszelkie ptactwo zostanie wypłoszone z jego gałęzi!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz wołając z mocą, tak powiedział: Porąbcie to drzewo, obetnijcie jego gałęzie, otrząśnijcie jego liście oraz rozrzućcie jego owoc; niech się rozbiegnie zwierz, który jest pod nim i ptactwo z jego gałęzi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:11) i donośnie wołał: Zetnijcie to drzewo! Odrąbcie mu gałęzie! Zerwijcie jego liście i rozrzućcie owoc! Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta, niech odleci ptactwo z gałęzi!