« Dan 4:14 Księga Daniela 4:15 Dan 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszakże jednak pnia korzenia jego w ziemi zaniechajcie, a niech będzie związany łańcuchem żelaznym i miedzianym na trawach, które na polach są, a rosą niebieską niech będzie skropiony, a z zwierzęty część jego w trawie ziemnéj.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże pień korzenia jego w ziemi zostawcie, a niech będzie związany łańcuchem żelaznym i miedzianym na trawie polnej, aby rosą niebieską był skrapiany, a z zwierzętami niech się pasie w trawie ziemskiej;
3.GDAŃSKA.2017Lecz pień jego korzenia zostawcie w ziemi i to w okowach żelaza i brązu na polnej trawie, aby był skrapiany rosą z nieba, a trawę ziemi niech dzieli ze zwierzętami.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:12) Ale nasadę korzeni jego w ziemi zostawcie, w łańcuchu żelaznym i miedzianym. Trawą polną karmić go będą, a rosą niebieską będzie skrapiany i ze zwierzętami będzie jego mieszkanie.
5.TYSIĄCL.WYD5(4:12) Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi, i to w okowach z żelaza i brązu, wśród polnej zieleni. Niech zwilża go rosa z nieba, a trawę polną niechaj dzieli ze zwierzętami!
6.BRYTYJKA(4:12) Lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej na niwie zielonej; niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi!
7.POZNAŃSKA(4:12) Jednakże pień jego korzeni zostawcie w ziemi w okowach żelaza i brązu, na polnej murawie, aby był skrapiany rosą niebieską i żeby ze zwierzętami [dzielił] swój los w trawie na ziemi.
8.WARSZ.PRASKA(4:12) Lecz jego pień razem z korzeniami pozostawcie w ziemi, nawet otoczcie go ogrodzeniem z żelaza i brązu; niech tak pozostanie pośród roślin polnych. Niech będzie nawadniany rosą, co z nieba spada, a trawa polna niech będzie tak samo dla niego jak dla dzikich zwierząt.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak pień jego korzenia zostawcie w ziemi. Niechaj na polnej trawie będzie związany żelaznym oraz mosiężnym łańcuchem, by był skrapiany niebiańską rosą. Niech się pasie ze zwierzętami na mule świata.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:12) Ale jego korzeń pozostawcie w ziemi, w obręczy z żelaza i miedzi, w polnej trawie! Niech go zrasza rosa niebios, niech się pasie ze zwierzętami!