« Dan 4:27 Księga Daniela 4:28 Dan 4:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystko to przyszło na Nabuchodonozora króla.
2.GDAŃSKA.1881Wszystko to przyszło na króla Nabuchodonozora;
3.GDAŃSKA.2017To wszystko przyszło na króla Nabuchodonozora.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:25) Wszystko to dosięgło króla Nabuchodonozora.
5.TYSIĄCL.WYD5(4:25) Wszystko to spełniło się na królu Nabuchodonozorze.
6.BRYTYJKA(4:25) To wszystko wydarzyło się Nebukadnesarowi:
7.POZNAŃSKA(4:25) Wszystko to spełniło się na królu Nebukadnezarze.
8.WARSZ.PRASKA(4:25) I wszystko to przyszło na króla Nabuchodonozora.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I to wszystko przyszło na króla Nabukadnecara.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:25) Wszystko to spełniło się na królu Nebukadnesarze.