« Dan 4:29 Księga Daniela 4:30 Dan 4:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedział król i rzekł: Izali nie to jest Babilon wielki, którym ja zbudował na dom królestwa w sile mocy mojéj i w sławie ozdoby mojéj?
2.GDAŃSKA.1881Mówił król i rzekł: Izali nie to jest on Babilon wielki, którym ja w sile mocy mojej zbudował, aby był stolicą królestwa i ku ozdobie sławy mojej?
3.GDAŃSKA.2017Król zaczął mówić: Czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja, w sile swej potęgi, zbudowałem jako siedzibę królestwa i dla chwały swojego majestatu?
4.TYSIĄCL.WYD1(4:27) zaczął król mówić: «Czyż nie jest to Babilon wielki, który ja zbudowałem na królewską stolicę w potędze mej siły i na chwałę mego majestatu?»
5.TYSIĄCL.WYD5(4:27) król odezwał się i powiedział: Czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako królewską siedzibę siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu?
6.BRYTYJKA(4:27) Odezwał się król i rzekł: Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości?
7.POZNAŃSKA(4:27) Król zaczął mówić i rzekł: - Czyż nie jest to ten wielki Babilon, który ja wybudowałem jako rezydencję królewską dzięki mocy mojej potęgi dla chwały mojego majestatu?
8.WARSZ.PRASKA(4:27) król mówił sobie: Oto wielki Babilon, który zbudowałem jako siedzibę królewską dla siebie, posługując się siłą mojej potęgi ku chwale mojego majestatu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.król rozmawiając, powiedział: Czyż to nie jest ten wielki Babel, który ja zbudowałem, w sile mej mocy, by był stolicą królestwa i ku ozdobie mojej sławy?
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:27) W czasie tego spaceru odezwał się w te słowa: Czy to nie jest ten wielki Babilon? I czy nie ja go zbudowałem na królewską siedzibę dzięki mej królewskiej potędze i dla chwały mego majestatu?