« Dan 4:35 Księga Daniela 4:36 Dan 4:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tegoż czasu zmysł mój wrócił się do mnie i przyszedłem do czci i ozdoby królestwa mego, i osoba moja wróciła się na mię, a panowie moi i urzędnicy moi szukali mię, i przywróconym jest na królestwo moje, i wielmożność większa mi była przydana.
2.GDAŃSKA.1881Tegoż czasu rozum mój wrócił się do mnie, a do sławy królestwa mego ozdoba moja, i dostojność moja wróciła się do mnie; nadto hetmani moi i książęta moi szukali mię, a na królestwie mojem zmocniłem się, i wielmożność większa mi jest przydana.
3.GDAŃSKA.2017W tym czasie wrócił mi mój rozum i ku chwale mego królestwa wróciła do mnie moja dostojność i mój blask. Ponadto moi doradcy i książęta szukali mnie, zostałem umocniony w swoim królestwie i dano mi jeszcze większy majestat.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:33) W tym momencie wrócił mi rozum i ku chwale mego królestwa wrócił mi mój majestat i mój blask, a moi ministrowie i możnowładcy odszukali mnie, z powrotem nad królestwem zostałem ustanowiony i jeszcze większa władza przypadła mi w udziale.
5.TYSIĄCL.WYD5(4:33) W tej samej chwili powrócił mi rozum i na chwałę Jego panowania powrócił mój majestat i blask. Doradcy moi i możnowładcy odszukali mnie i przywrócili mi władzę królewską, i dano mi jeszcze większy zakres władzy.
6.BRYTYJKA(4:33) W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa; moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę.
7.POZNAŃSKA(4:33) W tej samej chwili wrócił mi rozum mój i ku chwale mojego królestwa powrócił do mnie mój majestat i moja chwała. Moi ministrowie i moi książęta szukali [mnie]. Zostałem przywrócony [do władzy] nad moim królestwem i jeszcze bardziej wzrosła moja wielkość.
8.WARSZ.PRASKA(4:33) Wtedy też zrozumiałem wszystko i, ku chwale mojego królestwa, wróciły do mnie majestat i blask. Odnaleźli mnie moi doradcy i zarządcy, władzę objąłem na nowo i rosła z dniem każdym moja wielkość.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tamtym czasie wrócił do mnie mój rozum, a ma cześć do sławy królestwa. Wrócił także mój blask, bo moi dowódcy oraz książęta mnie szukali, przywrócono mi królestwo, i dodano mi jeszcze większą wielkość.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:33) W tym właśnie czasie powrócił mi rozum, a co do chwały królestwa, wróciły mi majestat i świetność. Moi doradcy i dostojnicy odnaleźli mnie i przywrócono mi władzę nad moim królestwem, a nawet dodano mi znaczenia.