« Dan 4:5 Księga Daniela 4:6 Dan 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przez mię wydan jest wyrok, żeby przywiedziono przed oczy moje wszystlde mędrce Babilońskie, ażeby mi wykład snu oznajmili.
2.GDAŃSKA.1881A przetoż wydany jest ode mnie dekret, aby przywiedziono przed mię wszystkich mędrców Babilońskich, którzyby mi wykład snu tego oznajmili.
3.GDAŃSKA.2017Wydałem więc dekret, aby przyprowadzano przede mnie wszystkich mędrców Babilonu, żeby oznajmili mi znaczenie tego snu.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:3) I wydałem rozkaz, by przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, ażeby mi oznajmili wykład snu.
5.TYSIĄCL.WYD5(4:3) Toteż wydałem polecenie, by sprowadzono do mnie wszystkich mędrców babilońskich, żeby mi dali wyjaśnienie snu.
6.BRYTYJKA(4:3) Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu.
7.POZNAŃSKA(4:3) Wydałem więc rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców Babilonu, żeby mi wyjaśnili znaczenie snu.
8.WARSZ.PRASKA(4:3) Rozkazałem tedy, żeby przyszli do mnie wszyscy mędrcy babilońscy i wytłumaczyli mi, co oznacza mój sen.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego przeze mnie został wydany rozkaz, by przede mnie przyprowadzono wszystkich mędrców babilońskich, którzy mogą mi oznajmić wykład tego snu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:3) Rozkazałem więc sprowadzić wszystkich mędrców babilońskich. Chciałem, by mi wyjaśnili ten sen.