« Dan 4:8 Księga Daniela 4:9 Dan 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Balthazarze, przedniejszy z wieszczków! gdyż ja wiem, iż ducha bogów świętych masz w sobie, a wszelka tajemnica nie jest tobie niepodobna, widzenia snów moich, którem widział, i wykład ich powiedz.
2.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Baltazarze, przedniejszy z mędrców! Ja wiem, iż duch bogów świętych jest w tobie, a żadna tajemnica nie jest ci trudna; widzenia snu mego, którym miał, posłuchaj, a wykład jego powiedz mi.
3.GDAŃSKA.2017Belteszassarze, przełożony magów, wiem, że duch świętych bogów jest w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj widzenia z mojego snu, który miałem, i powiedz mi jego znaczenie.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:6) Beltszassarze, naczelniku wykładaczy snów, o którym wiem, że jest w tobie duch bogów świętych i że żadna tajemnica nie jest ci trudna: Oto widzenie mego snu, które widziałem; powiedz mi teraz jego wykład!
5.TYSIĄCL.WYD5(4:6) Belteszassarze, przełożony tłumaczących sny! Wiem, że w tobie mieszka duch świętych bogów i że żadna tajemnica nie stanowi dla ciebie trudności. Oto mój sen, który widziałem; wyjaśnij mi go!
6.BRYTYJKA(4:6) Baltazarze, przełożony wróżbitów! Wiem, że duch świętych bogów jest w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem i podaj mi jego wykład.
7.POZNAŃSKA(4:6) - Belteszaccarze, przełożony magów, ja wiem, że duch świętych bogów jest w tobie i żadna tajemnica nie sprawia ci trudności. [Oto] widzenia snu, który miałem. Powiedz mi jego znaczenie.
8.WARSZ.PRASKA(4:6) Belteszassarze, przełożony tłumaczy snów! Wiem, że mieszka w tobie duch świętych bogów i że potrafisz przeniknąć wszelkie tajemnice. Chcę ci teraz opowiedzieć, co mi się śniło, a ty wyjaśnisz mi znaczenie mojego snu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Baltazarze! Przedniejszy z mędrców! Ja wiem, że w tobie jest duch świętych bogów i żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj mego sennego widzenia, które miałem, i powiedz mi jego wykład.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:6) Belteszasarze, przełożony wróżbitów, ponieważ wiem, że duch świętych bogów przebywa w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie za trudna, rozważ mój sen i podaj mi jego wykład.