« Dan 4:37 Księga Daniela 5:1 Dan 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Balthassar król uczynił ucztę wielką na tysiąc przednich panów swych, a każdy z nich pił podług swego wieku.
2.GDAŃSKA.1881Balsazar król uczynił ucztę wielką na tysiąc książąt swoich, i przed onym tysiącem pił wino.
3.GDAŃSKA.2017Król Belszazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich książąt i przed tym tysiącem pił wino.
4.TYSIĄCL.WYD1Król Baltazar wydał wielką ucztę dla tysiąca swych możnowładców i pił wino wobec tysiąca.
5.TYSIĄCL.WYD5Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca [osób].
6.BRYTYJKAKról Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino.
7.POZNAŃSKAKról Belszazar wydał wielką ucztę dla tysiąca swoich książąt i wobec [tego] tysiąca [osób] pił wino.
8.WARSZ.PRASKAKról Baltazar urządził wielką ucztę dla swoich możnowładców. Zaproszonych było około tysiąca osób. Wobec tysiąca owych ludzi król pił wino.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Król Belszassar zrobił wielka ucztę dla tysiąca swoich książąt i przed tym tysiącem pił wino.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Belszasar urządził wielką ucztę - dla tysiąca swoich dostojników. W ich towarzystwie pił wino.