« Dan 7:3 Księga Daniela 7:4 Dan 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pierwsza jako lwica, a miała skrzydła orle; patrzyłem, aż wyrwane są skrzydła jéj, i zdjęta jest z ziemie, a na nogi stanęła jako człowiek, i dano jéj serce człowiecze.
2.GDAŃSKA.1881Pierwsza podobna lwowi, mając skrzydła orle; i przypatrywałem się, aż wyrwane były skrzydła jej, któremi się podnosiła od ziemi, tak, że na nogach jako człowiek stanęła, a serce człowiecze jej dane jest.
3.GDAŃSKA.2017Pierwsza była podobna do lwa i miała orle skrzydła. Przypatrywałem się jej, aż jej skrzydła zostały wyrwane i podniosła się z ziemi tak, że stanęła na nogach jak człowiek, a dano jej serce ludzkie.
4.TYSIĄCL.WYD1Pierwsza jak lew, a skrzydła miała orle. Patrzyłem, aż wyrwano jej skrzydła i została uniesiona z ziemi i postawiona na nogi jak człowiek i serce ludzkie zostało jej dane.
5.TYSIĄCL.WYD5Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzyłem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce.
6.BRYTYJKAPierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce.
7.POZNAŃSKAPierwsze było jak lew i miało skrzydła orle. Patrzyłem [na nie w] widzeniu aż do chwili, gdy wyrwano mu skrzydła. Zostało podniesione z ziemi, postawione na nogach jak człowiek i dano mu serce ludzkie.
8.WARSZ.PRASKAPierwsza była podobna do lwa, ale miała skrzydła jakby orła. Gdy się jej przypatrywałem, wyrwano jej skrzydła, a ona sama została uniesiona z ziemi i stanęła na [tylnych] nogach, tak że wyglądała jak człowiek. I otrzymała ludzkie serce.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pierwsza była podobna do lwa, który miał orle skrzydła. Więc się przypatrywałem, aż zostały wyrwane jej skrzydła, którymi się podnosiła z ziemi i stanęła na nogach jak człowiek oraz dano jej ludzkie serce.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPierwsza była jak lew z orlimi skrzydłami. Gdy patrzyłem, wyrwano jej skrzydła, podniesiono ją z ziemi i postawiono na nogi jak człowieka. Dano jej też ludzkie serce.