« Dan 12:13 Księga Ozeasza 1:1 Oze 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowo Pańskie, które się stało do Ozee, syna Beery, za dni Ozyasza, Joathana, Achaza, Ezechiasza, królów Judzkich, a za dni Jeroboama, syna Joas, króla Izrael.
2.GDAŃSKA.1881Słowo Pańskie, które się stało do Ozeasza, syna Berowego, za dni Uzyjasza, Joatama, Achaza, Ezechyjasza, królów Judzkich, i za dni Jeroboama, syna Joazowego, króla Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017Słowo PANA, które doszło do Ozeasza, syna Beeriego, za dni Uzjasza, Jotama, Achaza, Ezechiasza, królów Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela.
4.CYLKOWSłowo Wiekuistego, które doszło Hozeasza, syna Beeri za dni Uzyi, Jothama, Achaza i Jechiskji, królów Judy, i za dni Jerobeama syna Joasza, króla israelskiego.
5.MICHALSKISłowo Jahwe, które się ziściło u Ozeasza, syna Beeri - za dni Ozjasza, Jotama, Achaza, Ezechjasza, królów Judei, i za dni Jeroboama, syna Joasa, króla Izraelowego.
6.TYSIĄCL.WYD5Słowo Pańskie skierowane do Ozeasza, syna Beeriego, za dni królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza oraz króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasza.
7.BRYTYJKASłowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beeriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich, i w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego.
8.POZNAŃSKASłowo Jahwe skierowane do Ozeasza, syna Beeriego, za panowania królów judzkich: Ozeasza, Jotama, Achaza, Ezechiasza i króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasa.
9.WARSZ.PRASKAPan przemawiał do Ozeasza, syna Beeriego. Działo się to za panowania królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza oraz za rządów króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowo WIEKUISTEGO, które za dni Uzyela, Jotama, Achaza i Chiskjasza – królów Judy, oraz za dni króla israelskiego Jerobeama, syna Joasza, doszło do Hozeasza, syna Beeri.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowo, które skierował PAN do Ozeasza, syna Beeriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza, królów Judy, oraz w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela.
12.TOR.PRZ.Słowo Jhwh, które stało się do Ozeasza, syna Beeriego, za dni Uzjasza, Jotama, Achaza, Ezechiasza, królów Judy i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela.