« Oze 1:9 Księga Ozeasza 1:10 Oze 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(1:10) I będzie liczba synów Izraelskich jako piasek morski, który jest bez miary, a policzon nie będzie. (1:11) A będzie na miejscu, gdzie im rzeką: Nie lud mój wy, rzeką im: Synowie Boga żywiącego.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże liczba synów Izraelskich będzie jako piasek morski, który ani zmierzony ani zliczony być może; i stanie się, że miasto tego, co im rzeczono: Nie jesteście wy ludem moim, rzeczono im będzie: Wyście synami Boga żyjącego.
3.GDAŃSKA.2017Jednak liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można zmierzyć ani zliczyć. I stanie się, że w miejscu, gdzie im mówiono: Nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówić: Wy jesteście synami Boga żywego.
4.CYLKOW(2:1) I będzie kiedyś liczba synów Israela jako piasek morski, który ani zmierzyć ani zliczyć się nie daje; i będzie, że zamiast co im mówiono: nie ludem Moim jesteście, nazywać ich będą synami Boga żywego!
5.MICHALSKI(2:1) A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, który ni zmierzyć ni zliczyć się nie da! I stanie się, że tam gdzie mówiono: wy nie jesteście lud mój, powiedzą o nich: synowie Boga żywego!
6.TYSIĄCL.WYD5Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego ani nie można zmierzyć, ani nie można zliczyć. A zamiast im mówić: Wy nie jesteście moim ludem, będę im mówić: Dzieci Boga żywego.
7.BRYTYJKA(2:1) A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich: Wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło: Synami Boga żywego jesteście.
8.POZNAŃSKASynowie Izraela staną się liczni jak piasek nadmorski, którego nie można wymierzyć ani policzyć. A zamiast mówić o nich "Nie mój lud", nazywać ich będą "Synami Boga żywego".
9.WARSZ.PRASKABędą kiedyś Izraela synowie tak liczni jak piasek, który jest nad morza brzegiem i nikt go zmierzyć ni zliczyć nie może. I zamiast do nich mówić: Nie jesteście mym ludem, będzie się ich nazywać synami Boga żywego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:1) Lecz kiedyś liczba synów Israela będzie jak piasek morski, co się nie daje zmierzyć, ani zliczyć. I będzie, że zamiast tego, co im mówiono: Nie jesteście Moim ludem – nazywać ich będą synami Boga żywego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:1) A jednak z liczbą synów Izraela będzie jak z piaskiem morskim, którego nie da się zmierzyć ani zliczyć. I tam, gdzie do nich mówiono: Nie-mój-lud, będą mówić: Jesteście synami Boga żywego.
12.TOR.PRZ.I będzie liczba synów Izraela jak piasek morski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. I stanie się, że w miejscu, gdzie im mówiono: Nie-mój-lud, będą do nich mówić: Synowie Boga żywego.