« Oze 1:10 Księga Ozeasza 1:11 Oze 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(1:12) I zgromadzą się synowie Judzcy i synowie Izraelscy pospołu, a postanowią sobie głowę jednę i wynidą z ziemie; bo wielki dzień Izraela.
2.GDAŃSKA.1881I będą zgromadzeni synowie Judzcy i synowie Izraelscy wespół, a postanowiwszy nad sobą głowę jednę, wynijdą z tej ziemi; bo będzie wielki dzień Jezreela.
3.GDAŃSKA.2017I będą zgromadzeni razem synowie Judy i synowie Izraela, ustanowią sobie jedną głowę i wyjdą z tej ziemi. Wielki bowiem będzie dzień Jizreel.
4.CYLKOW(2:2) I zgromadzą się synowie Judy i synowie Israela społem, i postanowią nad sobą głowę jedną, i wynijdą z tej ziemi; bo wielkim będzie dzień Izreela.
5.MICHALSKI(2:2) Poczem zgromadzą się synowie Judy i synowie Izraela razem, i obiorą sobie jednego naczelnika, i wyruszą ze zIemi..., bo wielkim jest dzień Jezreel!
6.TYSIĄCL.WYD5Złączą się wówczas synowie Judy z synami Izraela i ustanowią sobie jedną głowę; z [całego] kraju się zbiorą, bo wielki będzie dzień Jizreel.
7.BRYTYJKA(2:2) Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę, i wyruszą z kraju, bo będzie wielki dzień Jezreela.
8.POZNAŃSKAI zgromadzą się synowie Judy wespół z synami Izraela, by wspólnie obrać sobie jednego władcę; powrócą [bowiem] z krainy [wygnania]. Bo Jahwe wywyższy Jizreela;
9.WARSZ.PRASKAA synowie Judy połączą się z Izraela synami i ustanowią nad sobą wspólnego władcę, a kraj odzyska swą dawną potęgę. Zaprawdę bowiem dzień wielki na Izraela przyjdzie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:2) Synowie Judy oraz synowie Israela zgromadzą się razem i postawią nad sobą jedną głowę oraz rozciągną się z tej ziemi; bo będzie wielkim dzień Jezreela!
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:2) Zebrani będą synowie Judy, a razem z nimi synowie Izraela, i ustanowią sobie jedną głowę, i ruszą w górę z ziemi! Tak! Będzie to wielki dzień dla Boże-zasiej!
12.TOR.PRZ.I zostaną zgromadzeni synowie Judy i synowie Izraela razem, i ustanowią sobie jedną głowę i ruszą w górę z tej ziemi. Bo wielki będzie dzień Jizreel.