« Oze 1:1 Księga Ozeasza 1:2 Oze 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Początek mówienia Pana w Ozee, i rzekł Pan do Ozee: Idź, pojmij sobie żonę wszetecznicę, a spłodź sobie syny wszeteczne; bo cudzołożąc cudzołożyć będzie ziemia od Pana.
2.GDAŃSKA.1881Gdy począł Pan mówić do Ozeasza, rzekł Pan do Ozeasza: Idź, pojmij sobie żonę wszetecznicę, i spłódź dzieci z wszeteczeństwa; bo się ta ziemia, bez wstydu wszeteczeństwo płodząc, od Pana odwróciła.
3.GDAŃSKA.2017Początek słowa PANA przez Ozeasza. PAN powiedział do Ozeasza: Idź, weź sobie nierządnicę za żonę i dzieci nierządu. Ziemia bowiem uprawiała wstydliwy nierząd, odwróciła się od PANA.
4.CYLKOWGdy począł Wiekuisty przemawiać do Hozeasza, rzekł tedy Wiekuisty do Hozeasza: Pójdziesz i pojmiesz sobie kobietę nierządną i dzieci nierządu, gdyż nierząd prowadzi lud, odstępując od Wiekuistego!
5.MICHALSKIPoczątek słowa Jahwe jest u Ozeasza. Powiedział Jahwe do Ozeasza: idź, weźmij sobie kobietę, nierządnicę, i dzieci nierządne, bo wciąż dopuszcza się ziemia nierządu, zdala od Jahwe!
6.TYSIĄCL.WYD5Początek tego, co powiedział Pan do Ozeasza. Rzekł do niego: Idź, weź sobie [za żonę] kobietę uprawiającą nierząd i [bądź ojcem] dzieci nierządu; bo zaiste kraj uprawia nierząd - odwracając się od Pana.
7.BRYTYJKAPoczątek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza: Idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana.
8.POZNAŃSKAPoczątek mowy Jahwe przez Ozeasza. Jahwe rzekł do Ozeasza: "Idź, pojmij za żonę nierządnicę i [miej] dzieci nierządu! Bo opuszczając Jahwe, kraj oddaje się nierządowi".
9.WARSZ.PRASKAKiedy Pan zaczął przemawiać przez Ozeasza, rzekł do niego: Idź i weź sobie za żonę niewiastę uprawiającą nierząd. Zabierz z nią także wszystkie dzieci jej nierządu, bo cały kraj, odszedłszy od Pana, oddaje się rozpuście.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy WIEKUISTY zaczął przemawiać do Hozeasza, wtedy WIEKUISTY powiedział do Hozeasza: Pójdziesz i pojmiesz sobie nierządną kobietę oraz dzieci nierządu; ponieważ lud uprawia cudzołóstwo, odstępując od WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTo powiedział PAN przez Ozeasza na początku. PAN powiedział do Ozeasza: Idź, pojmij za żonę kobietę skorą do nierządu i dzieci [zrodzone z] nierządu, gdyż kraj w strasznym nierządzie odwraca się od PANA.
12.TOR.PRZ.Na początku powiedział Jhwh przez Ozeasza. I powiedział Jhwh do Ozeasza: Idź, weź sobie nierządnicę za żonę i miej z nią dzieci nierządu. Bo ziemia przez haniebny nierząd – odwraca się od Jhwh.