« Oze 1:2 Księga Ozeasza 1:3 Oze 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I szedł a pojął Gomer, córkę Debelaim, i poczęła i porodziła mu syna.
2.GDAŃSKA.1881Odszedł tedy, i pojął Gomorę, córkę Dyblaimską, która poczęła i porodziła mu syna.
3.GDAŃSKA.2017Poszedł więc i wziął sobie za żonę Gomerę, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna.
4.CYLKOWI poszedł i pojął Gomerę, córkę Dyblataim; ta zaś poczęła i urodziła mu syna.
5.MICHALSKIOn poszedł i wziął Gomer córkę Diblaima, i ona poczęła i urodziła mu syna!
6.TYSIĄCL.WYD5Poszedł, więc i wziął za żonę Gomer, córkę Diblaima, a ta poczęła i urodziła mu syna.
7.BRYTYJKAPoszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima; a ona poczęła i urodziła mu syna.
8.POZNAŃSKAPoszedł tedy i pojął Gomer, córkę Diblajima. Ona poczęła i urodziła mu syna.
9.WARSZ.PRASKAPoszedł więc i wziął sobie za żonę córkę Diblaima, Gomer, która stała się brzemienną i porodziła mu syna.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc poszedł i pojął Gomerę, córkę Dyblaima; a ta poczęła i urodziła mu syna.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPoszedł więc i pojął Gomer, córkę Diblaima. Poczęła ona i urodziła mu syna.
12.TOR.PRZ.I poszedł, i pojął za żonę Gomer, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna.