« Oze 1:3 Księga Ozeasza 1:4 Oze 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do niego: Nazów imię jego Jezrahel; bo jeszcze mało, a nawiedzę krew Jezrahel nad domem Jehu i uczynię, że ustanie królestwo domu Izraelskiego.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do niego: Nazów imię jego Jezreel: bo jeszcze po małym czasie nawiedzę krew Jezreel nad domem Jehu, a sprawię to, że ustanie królestwo domu Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017PAN powiedział do niego: Nadaj mu imię Jizreel, bo już niedługo pomszczę na domu Jehu krew Jizreel i sprawię, że ustanie królestwo domu Izraela.
4.CYLKOWI rzekł doń Wiekuisty: Nazwij imię jego Izreel! gdyż niezadługo a poszukiwać będę krwi Izreela na domu Jehy i położę koniec królestwu domu Israela.
5.MICHALSKIPoczem powiedział Jahwe do niego: Nazwij imię jego Jizreel, bo już za chwilę pomszczę się za krew w Jizreel na rodzinie Jehu, i kres położę królestwu domu Izraelowego!
6.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Pan do niego: Nadaj mu imię Jizreel, jeszcze trochę czasu upłynie, a ukarzę dom Jehu za krew [przelaną] w Jizreel i kres położę królestwu domu Izraela.
7.BRYTYJKAI rzekł Pan do niego: Daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu na domu Jehu i położę kres królestwu domu Izraela.
8.POZNAŃSKAWtedy rzekł Jahwe do niego: "Nazwij go Jizreel! Bo już niedługo, a pomszczę na Domu Jehu krwawą zbrodnię jizreelską i położę kres panowaniu Domu Izraela.
9.WARSZ.PRASKAA Pan powiedział mu: Nazwij go Jizreel, bo już niedługo cały dom Jehu będzie musiał zapłacić za zbrodnie Jizreela. I tak położę kres panowaniu domu Izraela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś WIEKUISTY powiedział do niego: Nazwij jego imię Jezreel, gdyż niedługo będę poszukiwał krwi Jezreela na domu Jehy i położę kres królestwu domu Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN powiedział do niego: Daj mu na imię Boże-zasiej, bo już wkrótce nawiedzę dom Jehu za krew przelaną w Jizreelu i położę kres królestwu domu Izraela.
12.TOR.PRZ.Jhwh powiedział do niego: Nadaj mu imię Jizreel, bo jeszcze trochę a ukarzę dom Jehu za krew Jizreel i położę kres królestwu domu Izraela.