« Oze 1:5 Księga Ozeasza 1:6 Oze 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A poczęła jeszcze i porodziła córkę. I rzekł mu: Nazów imię jéj Bez miłosierdzia; bo nie przydam więcéj zmiłować się nad domem Izraelskim, ale zapomnieniem zapomnię ich.
2.GDAŃSKA.1881I poczęła znowu i porodziła córkę; i rzekł mu Pan: Nazów imię jej Loruchama; bo się więcej nie zmiłuję nad domem Izraelskim, lecz ich zapewne wygładzę.
3.GDAŃSKA.2017I poczęła znowu, i urodziła córkę. PAN powiedział do niego: Nadaj jej imię Lo-Ruchama, bo już nie zlituję się nad domem Izraela, lecz na pewno go wytępię.
4.CYLKOWI poczęła znowu i urodziła córkę; i rzekł do niego: Nazwij imię jej: Lo-ruchama, nieułaskawiona! gdyż nie ułaskawię więcej domu Israela, abym im wciąż miał przebaczać.
5.MICHALSKII powiedział do niego: Nazwij imię jej Bezmiłość, bo już dłużej nie będę miłował ludu Izraelowego; lecz zupełnie o nim zapomnę!
6.TYSIĄCL.WYD5Poczęła znowu i urodziła córkę. Rzekł do niego Pan: Nadaj jej imię Lo-Ruchama, - bo domowi Izraela nie okażę już więcej litości i wcale im nie przebaczę.
7.BRYTYJKAPotem znowu poczęła i urodziła córkę. I rzekł Pan do niego: Daj jej na imię Niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela ani im nigdy nie przebaczę.
8.POZNAŃSKAPotem [Gomer] stała się znowu brzemienna i wydała na świat córkę. Rzekł wtedy [Jahwe] do niego: "Nazwij ją "Nie doznająca miłosierdzia"! Bo nie będę już okazywał miłosierdzia Domowi Izraela i już mu nie przebaczę!
9.WARSZ.PRASKAOna zaś znów stała się brzemienną i porodziła mu córkę. Rzekł wtedy do niego Pan: Nazwij ją „Nielubą”, bo odtąd nie będę już kochał domu Izraela i nie będę mu już więcej przebaczał.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu poczęła, i urodziła córkę; zatem Pan do niego powiedział: Nazwij jej imię Lo–Ruchama! Bo więcej się nie zmiłuję nad domem Israela, bym im miał wciąż przebaczać.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem znów Gomer poczęła i urodziła córkę. I powiedział do niego: Daj jej na imię Litości-jej-odmówiono, bo już dłużej nie będę litował się nad domem Izraela, bo Mnie bezwstydnie zdradzili.
12.TOR.PRZ.I poczęła ponownie, i urodziła córkę. Jhwh powiedział do niego: Nadaj jej imię Lo-Ruchama, bo już więcej, ponownie nie zlituję się nad domem Izraela, lecz na pewno ich wypędzę.