« Oze 12:11 Księga Ozeasza 12:12 Oze 12:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uciekł Jakób do krainy Syryjskiéj, i służył Izrael dla żony i dla żony strzegł.
2.GDAŃSKA.1881Tamci był uciekł Jakób z krainy Syryjskiej, gdzie służył Izrael za żonę, i za żonę strzegł stada;
3.GDAŃSKA.2017Tam uciekł Jakub do ziemi Syrii, gdzie Izrael służył za żonę i za żonę strzegł stada.
4.CYLKOW(12:13) I schronił się Jakób na pola aramejskie i musiał służyć Israel o kobietę i dla kobiety pasterzyć.
5.MICHALSKI(12:13) Jakób uciekał na pola Aramu, dla kobiety służył, i dla kobiety stróżował!
6.TYSIĄCL.WYD5Jakub uszedł na pola Aramu, Izrael dla kobiety poszedł na służbę i dla kobiety stał się stróżem stada.
7.BRYTYJKA(12:13) Gdy Jakub uciekł na pola aramejskie, Izrael musiał służyć za kobietę i za kobietę pilnować trzód.
8.POZNAŃSKAJakub uciekł do kraju Aram; dla zdobycia żony przyjął Izrael służbę, dla zdobycia żony stał się pasterzem.
9.WARSZ.PRASKA(12:13) Jakub uszedł na pola Aramu, Izrael przez kobiety dał się wziąć w niewolę i dla jednej kobiety jest pasterzem stada.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakób schronił się na aramejskie pola, Israel musiał służyć za kobietę i za kobietę pasterzyć.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:13) Uciekł Jakub na pola Aramu, tam Izrael służył w zamian za żonę, w zamian za kobietę pilnował owiec.
12.TOR.PRZ.I uciekł Jakub na pola Aramu, gdzie Izrael służył za żonę i za żonę strzegł stad .