« Oze 12:12 Księga Ozeasza 12:13 Oze 12:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A przez proroka wywiódł Pan Izraela z Egiptu, i przez proroka zachowan jest.
2.GDAŃSKA.1881Ale tu przez proroka Pan Izraela przywiódł z Egiptu, i przez proroka był strzeżony.
3.GDAŃSKA.2017Ale PAN przez proroka wyprowadził Izraela z Egiptu i przez proroka był strzeżony.
4.CYLKOW(12:14) Przez proroka jednak wywiódł Wiekuisty Israela z Micraim i przez proroków był strzeżony.
5.MICHALSKI(12:14a) Ale przez proroka wyprowadził Jahwe Izraela z Egiptu i przez proroka go strzeżono!
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz Pan wyprowadził Izraela z Egiptu przez proroka, i również przez proroka otoczył go opieką.
7.BRYTYJKA(12:14) Lecz potem Pan przez proroka wyprowadził Izraela z Egiptu, prorok także go strzegł.
8.POZNAŃSKAJahwe przez Proroka wyprowadził Izraela z Egiptu i przez Proroka otaczał go opieką.
9.WARSZ.PRASKA(12:14) Przez jednego proroka wywiódł Pan Izraela z Egiptu i będzie się nim opiekował także przez proroka.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak poprzez proroka WIEKUISTY wyprowadził Israela z Micraim i przez proroków był strzeżony.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:14) A PAN przez proroka wyprowadził Izrael z Egiptu, pilnował go za pośrednictwem proroka.
12.TOR.PRZ.I Jhwh przez proroka wyprowadził Izraela z Egiptu i przez proroka był strzeżony.