« Oze 12:5 Księga Ozeasza 12:6 Oze 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ty nawrócisz się do Boga twego, miłosierdzia i sądu przestrzegaj a miéj nadzieję w Bogu twoim zawżdy.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż się ty do Boga twego nawróć, miłosierdzia i sądu przestrzegaj, a oczekiwaj zawżdy na Boga twego.
3.GDAŃSKA.2017Ty więc nawróć się do swego Boga, przestrzegaj miłosierdzia i sądu i oczekuj swego Boga nieustannie.
4.CYLKOW(12:7) Ty przeto do Boga twojego się nawróć, miłosierdzia i sprawiedliwości przestrzegaj, a ufaj tylko Bogu twojemu zawsze.
5.MICHALSKI(12:7) Ty więc w Bogu swoim się wróć, miłości i prawdy przestrzegaj, i ufaj stale Bogu swemu!
6.TYSIĄCL.WYD5Ty zaś powróć do Boga swojego - przestrzegaj miłości i prawa, zawsze ufaj twojemu Bogu!
7.BRYTYJKA(12:7) Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu!
8.POZNAŃSKATy się więc nawróć do swego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze pokładaj nadzieję w Bogu swoim.
9.WARSZ.PRASKA(12:7) Przy pomocy twego Boga powrócisz do domu, strzegł będziesz miłości i prawa, zawsze pokładając nadzieję w Bogu swoim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego ty nawróć się do twojego Boga, przestrzegaj miłosierdzia i sądu; zawsze ufaj tylko twojemu Bogu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:7) Ty więc zawróć do swego Boga, zabiegaj o wierność i prawo, w swym Bogu pokładaj nadzieję - zawsze!
12.TOR.PRZ.A ty nawróć się do swego Boga, zabiegaj o miłosierdzie i sąd oraz oczekuj na swojego Boga – zawsze!