« Oze 12:7 Księga Ozeasza 12:8 Oze 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Ephraim: Wszakżem się zbogacił, nalazłem bałwan sobie, wszystkie prace moje nie najdą mi nieprawości, którąm zgrzeszył.
2.GDAŃSKA.1881I mówi Efraim: Zaiste zbogaciłem się, nabyłem sobie bogactw we wszystkich pracach moich, nie znajdą przy mnie nieprawości, coby grzechem była.
3.GDAŃSKA.2017I Efraim powiedział: Ale wzbogaciłem się, zdobyłem dla siebie bogactwo. We wszystkich moich trudach nie znajdą przy mnie nieprawości, co byłoby grzechem.
4.CYLKOW(12:9) A rzecze Efraim: Zaiste, zbogaciłem się, zdobyłem dostatek sobie; ale we wszystkich dorobkach moich nie znajdą przy mnie winy grzesznej.
5.MICHALSKI(12:9) Efraim także mówił: jednakem się wzbogacił, zdobyłem sobie majętność! wszystkie jego zyski niech nie zrównoważą zbrodni, której się dopuścił!
6.TYSIĄCL.WYD5Powiedział Efraim: Stałem się bogaty i zgromadziłem dla siebie majątek, lecz z jego pracy nic nie pozostanie z powodu grzechów przezeń popełnionych.
7.BRYTYJKA(12:9) Efraim rzekł: Przecież wzbogaciłem się, zdobyłem dla siebie bogactwa. Lecz z całego jego dorobku nic mu nie pozostanie z powodu winy, której się dopuścił.
8.POZNAŃSKAA Efraim mówi: "Otom się wzbogacił i zdobyłem majątek!" Cały jego trud okaże się daremny z powodu nieprawości, której się dopuszczał.
9.WARSZ.PRASKA(12:9) Efraim powiada: Stałem się bogaty i zgromadziłem sobie bardzo wielkie dobra, z tego zaś, co zdobyłem, nic nie jest bezprawiem lub grzechem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Efraim mówi: Zaiste, wzbogaciłem się, zdobyłem sobie dostatek; we wszystkich moich dorobkach nie znajdą przy mnie niesprawiedliwej winy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:9) A Efraim na to: Owszem, wzbogaciłem się, zdobyłem bogactwo. Lecz w tym, co osiągnąłem, nie dopatrzono się grzechu, który obciążałby mnie jakąś winą!
12.TOR.PRZ.Lecz Efraim powiedział: Jednak wzbogaciłem się, osiągnąłem dla siebie bogactwo. W całym moim trudzie nie znaleźli we mnie winy, która wynikała z grzechu.