« Oze 13:9 Księga Ozeasza 13:10 Oze 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdzież jest król twój? Teraz najwięcéj niech cię wybawi we wszech mieściech twoich, i sędziowie twoi, o którycheś mówił: Daj mi króla i książęta.
2.GDAŃSKA.1881Gdzież jest król twój? gdzież jest? Niech cię zachowa we wszystkich miastach twoich! I sędziowie twoi, o którycheś mówił: Daj mi króla i książąt.
3.GDAŃSKA.2017Ja jestem twoim królem. Gdzież jest ten, który ma cię wybawić we wszystkich twoich miastach? I twoi sędziowie, o których mówiłeś: Daj mi króla i książąt.
4.CYLKOWGdzież teraz król twój, aby ci pomógł we wszystkich miastach twoich, gdzież sędziowie twoi? - gdy wszak mówiłeś: daj mi króla i zwierzchników.
5.MICHALSKIGdzież jest twój król, gdzie? Czyż on cię zbawi w miastach twych wszystkich? Czyż tobą rządzi ten, o którym mówiłeś: dajże mi króla i książąt!
6.TYSIĄCL.WYD5Gdzież jest twój król, aby cię ratował we wszystkich twych miastach, gdzie sędziowie twoi? O nich to mówiłeś: Dajcie mi króla i książąt!
7.BRYTYJKAGdzie jest teraz twój król, aby ci pomógł? Gdzie są wszyscy twoi wodzowie, aby cię bronili, – ci, o których mówiłeś: Daj mi króla i książąt!
8.POZNAŃSKAGdzież jest twój król, żeby cię ocalił, i wszyscy twoi książęta, żeby cię wzięli w obronę? O nich to niegdyś mówiłeś: "Daj mi króla i wodzów!"
9.WARSZ.PRASKAGdzież jest twój król, żeby cię ratować, ciebie samego i wszystkie twe miasta? Gdzież twoi zarządcy, o których mówiłeś: Dajcie mi tu króla i książęta!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdzie teraz jest twój król, by ci pomógł we wszystkich twoich miastach? Gdzie twoi sędziowie? Bo przecież mówiłeś: Daj mi króla oraz zwierzchników.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdzie jest teraz twój król, by ratować cię w twoich miastach? Gdzie wodzowie, od których domagałeś się: Dajcie mi króla i książąt?!
12.TOR.PRZ.Gdzie jest teraz twój król, aby cię wybawić we wszystkich twoich miastach? I twoi sędziowie, którym mówiłeś: Daj mi króla i książąt?