« Oze 13:11 Księga Ozeasza 13:12 Oze 13:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zawiązana jest nieprawość Ephraim, skryty grzech jego.
2.GDAŃSKA.1881Związana jest nieprawość Efraimowa, schowany jest grzech jego.
3.GDAŃSKA.2017Nieprawość Efraima jest związana, jego grzech jest ukryty.
4.CYLKOWZebrane są winy Efraima, przechowane grzechy jego!
5.MICHALSKIZwiązano występek Efraima, ukryto jego grzech!
6.TYSIĄCL.WYD5Nieprawość Efraima - wybornie ukryta, grzech jego bezpiecznie schowany.
7.BRYTYJKAWina Efraima jest dobrze zapisana, jego grzech jest zachowany bezpiecznie.
8.POZNAŃSKADobrze schowana jest wina Efraima, grzech jego starannie przechowany.
9.WARSZ.PRASKAZbrodnie Efraima są dobrze ukryte, jego grzechy zasypane głęboko.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zebrane są winy Efraima i przechowane jego grzechy!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWina Efraima spisana, jego grzech - zachowany na pomstę!
12.TOR.PRZ.Nieprawość Efraima jest zapisana, jego grzech – zachowany!