« Oze 13:13 Księga Ozeasza 13:14 Oze 13:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z ręki śmierci wybawię je, od śmierci wykupię je. Będę smiercią twoją, o śmierci! ukąszeniem twojem będę, o piekło! pociecha skryła się od oczu moich.
2.GDAŃSKA.1881Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci wykupię ich. O śmierci! będę śmiercią twoją; o grobie! będę skażeniem twojem; żałość skryta będzie od oczów moich.
3.GDAŃSKA.2017Wybawię ich z mocy grobu, wykupię ich od śmierci. O śmierci, będę twoją śmiercią! O grobie, będę twoim zniszczeniem! Żal się ukryje przed moimi oczami.
4.CYLKOWCzyż mam z mocy grobu ich wykupić, od śmierci wybawić? (Nie!) Gdzież zarazy twoje o śmierci! gdzie dżumy twoje otchłani? Litość skryje się z przed oczu Moich!
5.MICHALSKIMamże ich wybawić z mocy Szeolu, od śmierci czyż mam ich wykupić? Ja jestem zarazą twą, o śmierci, ja jestem zgubą twoją, Szeolu!
6.TYSIĄCL.WYD5Czy mam ich wyrwać z Szeolu albo od śmierci wybawić? Gdzie twa zaraza, o Śmierci, gdzie twa zagłada, Szeolu? Litość zniknie sprzed moich oczu.
7.BRYTYJKAMamże ich wyzwolić z krainy umarłych, od śmierci ich wykupić? O, śmierci, gdzież są twoje plagi, o, piekło, gdzież jest twoja zaraza? Moje oczy nie znają litości.
8.POZNAŃSKAJa wybawię ich z mocy Szeolu, ocalę od śmierci! Gdzież twoje plagi, o śmierci, gdzie twa zaraza, Szeolu? Nie będę się kierował litością.
9.WARSZ.PRASKACzy mam ich wyrwać z zaświatów mocy? Czy mam ich uwolnić od śmierci? Gdzież więc jest twa zaraza, o śmierci? Gdzie, wy zaświaty, macie swą zagładę? Nie doznacie bowiem w oczach mych litości.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy mam ich wykupić z mocy grobu? Wybawić od śmierci? Gdzie twoje zarazy, o śmierci! Gdzie twoje dżumy, Kraino Umarłych? Litość skryje się przed Moimi oczami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy mam ich wykupić z mocy świata zmarłych? Czy mam ich wykupić od śmierci? Gdzie są, o śmierci, twe kolce? Gdzie, świecie zmarłych, twe żądło? Litość ukryje się przed mym wzrokiem!
12.TOR.PRZ.Wykupię ich z mocy Szeolu, odkupię ich od śmierci. Gdzie jest twój cierń, o śmierci! Gdzie twoje zniszczenie, o Szeolu! Żal zostanie ukryty przed moimi oczami.