« Oze 13:1 Księga Ozeasza 13:2 Oze 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz przydali ku grzeszeniu, i uczynili sobie licinę ze śrebra swego jako podobieństwo bałwanów, dzieło rzemieślnicze wszystko jest; tym oni mówią: Ofiarujcie ludzie kłaniając się cielcom.
2.GDAŃSKA.1881A teraz jeszcze przyczyniają grzechu; bo sobie czynią i leją z srebra swego według przemysłu swego straszne bałwany, co wszystko tylko jest robotą rzemieślnika, o których jednak sami mówią: Ludzie, którzy chcą ofiarować, niech całują cielce,
3.GDAŃSKA.2017A teraz dodają do swego grzechu, bo czynią sobie odlane posągi ze swego srebra i straszne bożki według swego pomysłu, a to wszystko jest dziełem rzemieślnika; jednak sami o nich mówią: Ludzie, którzy składają ofiary, niech całują cielce.
4.CYLKOWA wciąż jeszcze trwają w grzechu, i czynią sobie odlewy ze srebra wedle pomysłowości swojej - bałwany roboty mistrzowskiej, skończonej, że mówi się o nich: ludzi zarzynają, a cielcom hołdują.
5.MICHALSKILecz teraz więcej jeszcze grzeszyli! Wszak uczynili sobie posągi, bałwany, na kształt swój, z swego srebra, (wszystko to są wyroby snycerskie). Do nich oni mówią: ofiarujcie, niech ludzie całują cielce!
6.TYSIĄCL.WYD5A teraz grzeszą dalej: odlewają posągi ze srebra - bożków według swego pomysłu, to wszystko robota rzemieślników. Mówią: Należy im składać ofiary, i ludzie całują cielce.
7.BRYTYJKAA teraz grzeszą dalej, bo ze swojego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swojego pomysłu, a to wszystko jest robotą rzemieślników. Potem sami mówią: Składajcie im ofiary! A ludzie całują cielce.
8.POZNAŃSKATeraz zaś nadal grzeszą i robią sobie lane posągi ze swego srebra na podobieństwo bożków. Wszystko to [jest tylko] dziełem rzemieślników. "Im to składajcie ofiary" - powiadają. Ludzie przesyłają pocałunki cielcom!
9.WARSZ.PRASKAA teraz nadal wszyscy grzeszą i robią posągi odlane ze srebra, jak rzemieślnicy czynią sobie bożków, które są tylko pomysłem kowali. Mówią też: Trzeba im składać ofiary. I ludzie całują te cielce.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wciąż jeszcze trwają w grzechu i według swojej pomysłowości czynią sobie odlewy ze srebra – bałwany mistrzowskiej roboty; więc mówi się o nich: Ludzi zarzynają, a cielcom hołdują.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz grzeszą jeszcze bardziej! Porobili sobie lane posążki, srebrne bóstwa według swego pomysłu - wszystkie one to dzieło rzemieślników. I wzywają: Składajcie im ofiary! Ludzie zaś całują cielce!
12.TOR.PRZ.I teraz dodają do tego więcej, by grzeszyć, i czynią dla siebie lane posążki ze swojego srebra, bóstwa według ich umiejętności. Wszystkie one dla nich dziełem rzemieślników. Oniteż mówią: Ludzie składający ofiary niech całują cielce.