« Oze 13:2 Księga Ozeasza 13:3 Oze 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto będą, jako obłok zaranny i jako rosa ranna przechodząca, jako proch od wichru porwany z bojewiska i jako dym z dymnika.
2.GDAŃSKA.1881(Przetoż się staną jako obłok poranny, a jako rosa poranna przechodząca, i jako plewy od wichru porwane z bojewiska, i jako dym z komina.)
3.GDAŃSKA.2017Dlatego staną się jak obłok poranny, jak przemijająca rosa poranna, jak plewy przez wicher porwane z klepiska i jak dym z komina.
4.CYLKOWPrzeto będą jak mgła poranna, i jako rosa, która rychło znika, jako plewa rozwiana z bojewiska, i jako dym z dymnika.
5.MICHALSKITo też są podobni do chmury nad ranem; są jak rosa, która wcześnie przemija, jak plewa, wichrem rozrzucana z boiska, i jak dym, wychodzący przez okienka!
6.TYSIĄCL.WYD5Dlatego będą podobni do chmur o świtaniu, do rosy, która prędko znika, lub do źdźbła porwanego z klepiska, do dymu, co wychodzi przez okno.
7.BRYTYJKADlatego staną się jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika lub jak plewa porwana z klepiska i jak dym z okna.
8.POZNAŃSKADlatego staną się podobni do obłoków porannych, do rosy, która rychło znika, do plew ulatujących z klepiska, do dymu uchodzącego z okna.
9.WARSZ.PRASKADlatego staną się podobni do chmur wczesnym rankiem i do rosy, która szybko znika, albo do polewy porwanej z klepiska lub wreszcie do dymu, co wychodzi oknem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego będą jak mgła poranna; jak rosa, co szybko znika; jak plewy rozwiane na klepisku oraz jak dym z dymnika.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego będą niczym obłok poranny, niczym rosa, która szybko znika, niczym plewa rozwiewana z klepiska, niczym dym ulatujący przez okna.
12.TOR.PRZ.Dlatego staną się jak obłok poranny, który jak rosa podnosząca się wcześnie odchodzi, jak plewy rozwiewane z klepiska i jak dym ulatujący przez okno.